شور انتخاباتی در کشور (کلیپ)


شور انتخاباتی در کشور و حضور مردم پای صندوق های رای می تواند تهدید های دشمن را بی اثر کند.
آدرس کوتاه :