شورای پشتیبانی سواد آموزی مهریز تشکیل شد


جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان مهریز به ریاست فرماندار و با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشکیل گردید.

جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان مهریز به ریاست فرماندار و با حضور اعضاء در محل فرمانداری تشکیل گردید.

  فرماندار مهریزدراین جلسه در خصوص اهمیت کسب تحصیل و سواد آموزی از دیدگاه قرآن و ائمه معصومین مطالبی ایراد نموده و به عزم جدی نظام مقدس جمهوری اسلامی در ریشه کن کردن بی سوادی و پیش بینی و اجرای برنامه های گسترده در این خصوص اشاره نمود.

سید محمد رستگاری با اشاره به اینکه ریشه کنی بیسوادی در شهرستان باید دغدغه ی همه باشد بر عزم جدی دستگاههای اداری مهریز جهت باسوادی همه شهرستان تاکید کرد.

وی تحقق این امر را مستلزم کمک تمام نهاد ها وارگانهای دولتی دانست وگفت بنا به رهنمود های مقام معظم رهبری باید در پایان برنامه پنجم توسعه درشهرستان هیچ  بیسواد ی نداشته باشیم.

معینی رئیس اداره سوادآموزی استان نیز در این نشست گزارشی از سطح سواد دراستان و شهرستان مهریز ارائه و خواستار همکاری همه نهادها و ادارات شهرستان در محو بیسوادی کامل شد.

مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز در این نشست گزارشی اجمالی از وضعیت سوادآموزی مهریز و راهکارهای اجرایی برای باسواد نمودن اولیای بیسواد ارائه نمود.

در این نشست مقرر شدنهضت سوادآموزی شهرستان  آمار بی سوادان و کم سوادان شهرستان را احصا و با همکاری و مساعدت سایر ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان نسبت به ریشه کن کردن بی سوادی اقدام عاجل معمول دارد.

 آدرس کوتاه :