شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد. فرماندار مهریز در این شورا اظهار داشت: راه مقابله اساسی با اعتیاد فعالیت‌های پیشگیرانه و فراگیر شدن مبارزه در همه لایه‌های اجتماعی است و این امر باید اولویت تمام دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های فرهنگی شهرستان باشد. کیانی مقدم در ادامه خواستار فعالیت‌های فرهنگی و پیشگیری سوء مصرف مواد مخدر توسط همه دستگاه‌ها و ادارات دولتی شد  و به اين منظور بايد برنامه‌ريزي مناسبي در تمامي زمينه‌هاي مقابله، پيشگيري و درمان داشته‌باشيم. در ادامه اعضای شورا درباره وضعيت شهرستان و مشکلات و راه‌کارهاي موجود در حوزه‌‌هاي مقابله، فرهنگي، حقوقي و درمان بحث و تبادل نظر کردند.
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد.
فرماندار مهریز در این شورا اظهار داشت: راه مقابله اساسی با اعتیاد فعالیت‌های پیشگیرانه و فراگیر شدن مبارزه در همه لایه‌های اجتماعی است و این امر باید اولویت تمام دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های فرهنگی شهرستان باشد.
کیانی مقدم در ادامه خواستار فعالیت‌های فرهنگی و پیشگیری سوء مصرف مواد مخدر توسط همه دستگاه‌ها و ادارات دولتی شد  و به اين منظور بايد برنامه‌ريزي مناسبي در تمامي زمينه‌هاي مقابله، پيشگيري و درمان داشته‌باشيم.
در ادامه اعضای شورا درباره وضعيت شهرستان و مشکلات و راه‌کارهاي موجود در حوزه‌‌هاي مقابله، فرهنگي، حقوقي و درمان بحث و تبادل نظر کردند.

آدرس کوتاه :