شورای ترافیک مهریز ویژه آغاز سال تحصیلی جدید تشکیل شد

شورای ترافیک مهریز ویژه آغاز سال تحصیلی جدید تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای ترافیک مهریز به ریاست فرماندار این شهرستان ویژه آغاز سال تحصیلی جدید تشکیل شد بازدید اعضای شورای ترافیک از کلیه مدارس سطح شهر و رفع نواقص ترافیکی از جمله خط کشی عابر پیاده و نصب تابلو، برخورد راهنمایی رانندگی با سرویس مدارسی که بیش از ظرفیت خودرو دانش آموز سوار کنند و فرهنگ سازی ترافیک بین مدیران مدارس، انجمان اولیا و مربیان و دانش آموزان مهمترین مصوبات این شورا بود.
شورای ترافیک مهریز ویژه آغاز سال تحصیلی جدید تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای ترافیک مهریز به ریاست فرماندار این شهرستان ویژه آغاز سال تحصیلی جدید تشکیل شد
بازدید اعضای شورای ترافیک از کلیه مدارس سطح شهر و رفع نواقص ترافیکی از جمله خط کشی عابر پیاده و نصب تابلو، برخورد راهنمایی رانندگی با سرویس مدارسی که بیش از ظرفیت خودرو دانش آموز سوار کنند و فرهنگ سازی ترافیک بین مدیران مدارس، انجمان اولیا و مربیان و دانش آموزان مهمترین مصوبات این شورا بود.

آدرس کوتاه :