شورای ترافیک مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

شورای ترافیک مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای ترافیک شهرستان مهریز به ریاست فرماندار و با حضور اعضا تشکیل شد. دراین شورا که در محل فرمانداری مهریز تشکیل شد جهت کاهش ترافیک میدان شهید صدوقی مقرر شد ایستگاه خط واحد مهریز-یزد به صد متر بالاتر انتقال یابد. فرماندار مهریز همچنین بر اجرای هر چه سریعتر عملیات ساماندهی ورودی شهرک ولی عصر به عنوان یکی از حادثه خیز ترین نقاط شهرستان تاکید کرد. نصب تابلو توقف ممنوع براي وسايط نقليه سنگين ، مسدود کردن چند راه دسترسی غیرمجاز در جاده سنتو، بررسی سرعت کاههای سطح شهر از مصوبات این نشست بود.
شورای ترافیک مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای ترافیک شهرستان مهریز به ریاست فرماندار و با حضور اعضا تشکیل شد.
دراین شورا که در محل فرمانداری مهریز تشکیل شد جهت کاهش ترافیک میدان شهید صدوقی مقرر شد ایستگاه خط واحد مهریز-یزد به صد متر بالاتر انتقال یابد.
فرماندار مهریز همچنین بر اجرای هر چه سریعتر عملیات ساماندهی ورودی شهرک ولی عصر به عنوان یکی از حادثه خیز ترین نقاط شهرستان تاکید کرد.
نصب تابلو توقف ممنوع براي وسايط نقليه سنگين ، مسدود کردن چند راه دسترسی غیرمجاز در جاده سنتو، بررسی سرعت کاههای سطح شهر از مصوبات این نشست بود.

آدرس کوتاه :