شورای ترافیک مهریز به ریاست فرماندار این شهرستان تشکیل شد

شورای ترافیک مهریز به ریاست فرماندار این شهرستان تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای ترافیک مهریز به ریاست فرماندار این شهرستان و با حضور اعضا تشکیل و مهمترین مشکلات ترافیکی این شهر بررسی شد. ساماندهی ورودی شهرک ولی عصر و نصب سرعت کاه در این مکان، رنگ آمیزی و اصلاح تابلوهای راهنمایی رانندگی سطح شهر، بررسی و کارشناسی استانداردبودن سرعت کاه سطح شهر، ساماندهی نقاط تردد دانش آموزان و ورودی مدارس، نصب بنرهای ترافیکی توسط شهرداری از مصوبات این جلسه بود.
شورای ترافیک مهریز به ریاست فرماندار این شهرستان تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شورای ترافیک مهریز به ریاست فرماندار این شهرستان و با حضور اعضا تشکیل و مهمترین مشکلات ترافیکی این شهر بررسی شد.
ساماندهی ورودی شهرک ولی عصر و نصب سرعت کاه در این مکان، رنگ آمیزی و اصلاح تابلوهای راهنمایی رانندگی سطح شهر، بررسی و کارشناسی استانداردبودن سرعت کاه سطح شهر، ساماندهی نقاط تردد دانش آموزان و ورودی مدارس، نصب بنرهای ترافیکی توسط شهرداری از مصوبات این جلسه بود.

آدرس کوتاه :