شورای آموزش و پرورش مهریز با ریاست فرماندار تشکیل شد

شورای آموزش و پرورش مهریز با ریاست فرماندار تشکیل شد


طرح هجرت در 60 آموزشگاه مهریز اجرا می شود
شورای آموزش و پرورش مهریز با ریاست فرماندار تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، یکصد و سی و یکمین شورای آموزش و پرورش مهریز به ریاست فرماندار این شهرستان تشکیل شد.
حسن حاضری  دبیر این شورا و مدیر آموزش و پرورش مهریز در این نشست از اجرای طرح هجرت 3 در بیش از 60 آموزشگاه مهریز خبر داد و  اظهار داشت: در راستای تعمیر، تجهیز و زیباسازی محیط مدارس طرح هجرت 3 با مشارکت دانش آموزان و انجمن اولیا مدارس در بیش از 60 آموزشگاه در ایام تابستان اجرا می شود.
وی از برگزاری همایش اعضای انجمن اولیا و مربیان تمامی مدارس برای توجیه طرح هجرت 3 نیز خبر داد.
برنامه ریزی پیرامون اجرای دستور العمل ساماندهی نیروی انسانی دومین دستور کار این شورا بود که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تمامی معلمان شهرستان مهریز با توجه به دستور العمل نظام جدید آموزشی با تکمیل فرم سازماندهی به صورت مجدد در آموزشگاه ها سازماندهی شوند.

آدرس کوتاه :