شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر مهريز به ریاست فرماندار تشکیل شد

شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر مهريز به ریاست فرماندار تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر شهرستان مهريز  به ریاست فرماندار تشکیل شد فرمانده منطقه انتظامی مهریز از كشف 792 كيلوگرم انواع مواد مخدر،دستگيري 112 نفر و تشكيل 93 پرونده و توقيف 11 خودرو در هفت ماه گذشته خبر داد.
شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر مهريز به ریاست فرماندار تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر شهرستان مهريز  به ریاست فرماندار تشکیل شد
فرمانده منطقه انتظامی مهریز از كشف 792 كيلوگرم انواع مواد مخدر،دستگيري 112 نفر و تشكيل 93 پرونده و توقيف 11 خودرو در هفت ماه گذشته خبر داد.

آدرس کوتاه :