شهرستان مهریز مشمول معافیت مالیاتی شد

شهرستان مهریز مشمول معافیت مالیاتی شد


در راستای اجرای تصمیم دومین سفر هیات دولت به استان یزد واحدهای صنعتی جدید الاحداث در شهرک ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان یزد و واحدهای نساجی در خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان مذکور به مدت 10 سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و اصطلاحات بعدی آن می باشند
شهرستان مهریز مشمول معافیت مالیاتی شد

، که طی نامه 1887 مورخ 24/3/88 از داره راه و ترابری استان یزد فاصله شهرستان مهریز تا ابتدای شهر یزد (میدان ابوذر) 4/31 کیلومتر اعلام شده است ، لذا با توجه به این امتیاز بزرگ و امتیازاتی از جمله نزدیک بودن به مرکز ساتان ، قرار گرفتن در جاده ترانزیت و بین المللی شمال به جنوب کشور ، دسترسی راحت و کم هزینه به مرکز ایران و استانهای جنوبی ، موقعیت خاص جغرافیایی و کوهپایه ای بودن آن و به بهره برداری رسیدن آب زاینده رود در مهریز تا پایان سال 88 شهرستان مهریز مناسبت ترین شهرستان برای سرمایه گذاری می باشد.

آدرس کوتاه :