شهرستان مهریز از نگاه دانشجویان جدید الورود

شهرستان مهریز از نگاه دانشجویان جدید الورود


شهرستان مهریز از نگاه دانشجویان جدید الورد به گزارش خبر گزاری ایسنا در مهریز : این شهرستان هر ساله شاهد  حضور تعدادی زیادی از دانشجویانی است  که از شهر های مختلف برای ادامه تحصیل و طی مدارج  علمی بالا به این شهرستان امده اند. در بین دانشجویانی که برای ادامه  تحصیل به این شهر می ایند  هستند  کسانی که برای اولین بار  به  باغ  شهر استان  یزد  می ایند و به  گفته خود انها انچه در  ذهن خود از این شهرستان  تصور میکردند وانچه دیدند بسیار فاصله دارد. وبا توجه به اینکه در اغاز  فصل  خزان هستیم  و  جلوه های  شهر مهریز در  فصل بهار  خود نمایی میکند  و چشم هر رهگذری را درفصل بهار به خود  جلب میکند ولی در  این فصل  جاذبه طبیعی شایسته و خاصی که دانشجویان بتوانند اوقات فراغت خود را  بگذرانند ندارد و تنها  چیزی که میتواند  گزینه خوبی برای  خوبی برای گزران اوقات  فراغت دانشجویان  باشد  وجود  مکانهای  فرهنگی  در این  شهر  میباشد  که متاسفانه در شهر  مهریز  هیچ مکان  فرهنگی قابل  ذکر  پاسگویی  نیاز های جوانان و دانشجویان نیست. تعدادی از دانشجویانی که باید  به مدت  4 سال در این شهر حضور داشته باشند  و راه  سخت  و پر از مشکلات  دانشگاه را برای  کسب  مدارج  علمی طی کنند  میگوند در  چند روزی که از اغاز  سال  تحصیلی  دانشگاه ها میگذرد  و ما در این  شهر  هستیم  هر  چه  گشتیم نشانی از یک مکان فرهنگی در این  شهر نیافتیم  و هیچ  تابلوی راهنمایی مارا  به سمت یک مکان  فرهنگی  ساده  مانندسالن  سینما   تالار فرهنگی  یا فرهنگسرا  وامثالهم هدایت نکرد حال  جای  یک  سوال باقیست ؟ چرا با توجه  به موقعیت جغرافیایی خوب شهرستان مهریز مسئولین  شهرستان  ساخت  مکان های  مدرن  وشیک فرهنگی که شایسته  فرهنگ  مردم این  شهر باشد  را در دستور کار خود  قرار نمیدهند و ایا  اصلن چنین مسئله ای برای انها  در اولویت  کاری قرار دارد یا در برنامه ای کاری انها   این  مسائل  مهم  جایی ندارد  بعضی از دانشجویان  میگویند  ما از شهرستان های به  مهریز امده ایم  که  موقعیت  جغرافیایی بسیار بدی  نسبت به مریز دارند  ولی  وجود  مکان های فرهنگی  شایسته در شهر های ما   نقیصه  موقعیت  جغرافیایی را از بین برده است. شهر دار مهریز  و مجموعه شهرداری میتواند  احداث  پارک  و فضای سبز را در اطراف  دانشگاه  نقش  بسیار  پر رنگی در این راستا داشته باشد اگر مجموعه  مسئولین شهرستان مهریز در در چاچوب  وظایف فعلی خود  گوشه  چشمی هم به  امورات   فرهنگی  شهر میداشتند و بستر رشد  واعتلای فرهنگی شهر  را فراهم میکردند الان شاهد  وضعیت  بهتری  در این  زمینه بودیم  و شاید  هر کس  که  از این شهر  و مردمانش دیدن میکرد  جلوه دیگری را  به دفتر خاطرات خود میسپرد دانشجویانی که به مهریز امده اند  میگویند استفاده از وسایل  مدرن ارتباطی و به خدمت گرفتن انها جهت  پیشبرد اهداف  سازمانی از هنر های مدیریتی در هر شهر  است ولی در مهریز  و حداقل در اطراف  این شهر  حتی  یک عاب بانک  ساده  پیدا نمیشود   تا بتوان از ان  استفاده  کرد وفقط در نقطه ای خاص از این شهر  میتوان  عابر بانک  پیدا کرد که  تا دانشگا های این شهر  فاصله بسیار  زیادی دارد  و دست رسی به ا ن بسیار  مشکل؟
شهرستان مهریز از نگاه دانشجویان جدید الورود
شهرستان مهریز از نگاه دانشجویان جدید الورد

به گزارش خبر گزاری ایسنا در مهریز : این شهرستان هر ساله شاهد  حضور تعدادی زیادی از
دانشجویانی است  که از شهر های مختلف برای ادامه تحصیل و طی مدارج  علمی بالا به این شهرستان امده اند.
در بین دانشجویانی که برای ادامه  تحصیل به این شهر می ایند  هستند  کسانی که برای اولین بار  به  باغ  شهر استان  یزد  می ایند و به  گفته خود انها انچه در  ذهن خود از این شهرستان  تصور میکردند وانچه دیدند بسیار فاصله دارد.
وبا توجه به اینکه در اغاز  فصل  خزان هستیم  و  جلوه های  شهر مهریز در  فصل بهار  خود نمایی میکند  و چشم هر رهگذری را درفصل بهار به خود  جلب میکند ولی در  این فصل  جاذبه طبیعی شایسته و خاصی که دانشجویان بتوانند اوقات فراغت خود را  بگذرانند ندارد و تنها  چیزی که میتواند  گزینه خوبی برای  خوبی برای گزران اوقات  فراغت دانشجویان  باشد  وجود  مکانهای  فرهنگی  در این  شهر  میباشد  که متاسفانه در شهر  مهریز  هیچ مکان  فرهنگی قابل  ذکر  پاسگویی  نیاز های جوانان و دانشجویان نیست.
تعدادی از دانشجویانی که باید  به مدت  4 سال در این شهر حضور داشته باشند  و راه  سخت  و پر از مشکلات  دانشگاه را برای  کسب  مدارج  علمی طی کنند  میگوند
در  چند روزی که از اغاز  سال  تحصیلی  دانشگاه ها میگذرد  و ما در این  شهر  هستیم  هر  چه  گشتیم نشانی از یک مکان فرهنگی در این  شهر نیافتیم  و هیچ  تابلوی راهنمایی مارا  به سمت یک مکان  فرهنگی  ساده  مانندسالن  سینما   تالار فرهنگی  یا فرهنگسرا  وامثالهم هدایت نکرد
حال  جای  یک  سوال باقیست ؟
چرا با توجه  به موقعیت جغرافیایی خوب شهرستان مهریز مسئولین  شهرستان  ساخت  مکان های  مدرن  وشیک فرهنگی که شایسته  فرهنگ  مردم این  شهر باشد  را در دستور کار خود  قرار نمیدهند و ایا  اصلن چنین مسئله ای برای انها  در اولویت  کاری قرار دارد یا در برنامه ای کاری انها   این  مسائل  مهم  جایی ندارد
 بعضی از دانشجویان  میگویند  ما از شهرستان های به  مهریز امده ایم  که  موقعیت  جغرافیایی بسیار بدی  نسبت به مریز دارند  ولی  وجود  مکان های فرهنگی  شایسته در شهر های ما   نقیصه  موقعیت  جغرافیایی را از بین برده است.
شهر دار مهریز  و مجموعه شهرداری میتواند  احداث  پارک  و فضای سبز را در اطراف  دانشگاه  نقش  بسیار  پر رنگی در این راستا داشته باشد
اگر مجموعه  مسئولین شهرستان مهریز در در چاچوب  وظایف فعلی خود  گوشه  چشمی هم به  امورات   فرهنگی  شهر میداشتند و بستر رشد  واعتلای فرهنگی شهر  را فراهم میکردند الان شاهد  وضعیت  بهتری  در این  زمینه بودیم  و شاید  هر کس  که  از این شهر  و مردمانش دیدن میکرد  جلوه دیگری را  به دفتر خاطرات خود میسپرد
دانشجویانی که به مهریز امده اند  میگویند استفاده از وسایل  مدرن ارتباطی و به خدمت گرفتن انها جهت  پیشبرد اهداف  سازمانی از هنر های مدیریتی در هر شهر  است
ولی در مهریز  و حداقل در اطراف  این شهر  حتی  یک عاب بانک  ساده  پیدا نمیشود   تا بتوان از ان  استفاده  کرد وفقط در نقطه ای خاص از این شهر  میتوان  عابر بانک  پیدا کرد که  تا دانشگا های این شهر  فاصله بسیار  زیادی دارد  و دست رسی به ا ن بسیار  مشکل؟
آدرس کوتاه :