شش دوچرخه سوار مهريزي به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند

شش دوچرخه سوار مهريزي به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند


به گزارش خبرگزاري فارس از مهريز، تيم دوچرخه‌سواري استان يزد متشكل از شش دوچرخه‌سوار مهريزي و دو دوچرخه‌سوار يزدي براي حضور در مسابقات قهرماني كشور عازم استان تهران شد. حميد بيك خورميزي، سيدمحمد مهدي سيد رضايي، اميرحسين شجاعتي، سيد معزالدين سيدرضايي، حامد خادمي، صمد ابويي شش دوچرخه‌سوار مهريزي اين تيم هستند. محمدجواد حفظي و مسعود احسان‌پور نيز از يزد در اين تيم حضور دارند. تيم دوچرخه‌سواري استان يزد به مربيگري سيد ضياء‌الدين مذهبي در مسابقات قهرماني كشور شركت خواهد كرد. مسابقات قهرماني كشور در رده سني بزرگسالان و در دو رشته پيست و جاده از فردا به مدت چهار روز در استان تهران برگزار مي‌شود. دوچرخه‌سواران مهريزي طي سال‌هاي اخير توانسته‌اند در مسابقات كشوري و بين‌المللي به مدال‌هاي مختلف و مقام‌هاي قهرماني دست يابند.  
شش دوچرخه سوار مهريزي به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند

به گزارش خبرگزاري فارس از مهريز، تيم دوچرخه‌سواري استان يزد متشكل از شش دوچرخه‌سوار مهريزي و دو دوچرخه‌سوار يزدي براي حضور در مسابقات قهرماني كشور عازم استان تهران شد.
حميد بيك خورميزي، سيدمحمد مهدي سيد رضايي، اميرحسين شجاعتي، سيد معزالدين سيدرضايي، حامد خادمي، صمد ابويي شش دوچرخه‌سوار مهريزي اين تيم هستند.
محمدجواد حفظي و مسعود احسان‌پور نيز از يزد در اين تيم حضور دارند.
تيم دوچرخه‌سواري استان يزد به مربيگري سيد ضياء‌الدين مذهبي در مسابقات قهرماني كشور شركت خواهد كرد.
مسابقات قهرماني كشور در رده سني بزرگسالان و در دو رشته پيست و جاده از فردا به مدت چهار روز در استان تهران برگزار مي‌شود.
دوچرخه‌سواران مهريزي طي سال‌هاي اخير توانسته‌اند در مسابقات كشوري و بين‌المللي به مدال‌هاي مختلف و مقام‌هاي قهرماني دست يابند.

 

آدرس کوتاه :