شرکت تعاونی های مسکن مهرفراگیر اتحاد و درب و پنجره سازان مهریز به عنوان تعاونی برتر استانی معرفی شدند.

شرکت تعاونی های مسکن مهرفراگیر اتحاد و درب و پنجره سازان مهریز به عنوان تعاونی برتر استانی معرفی شدند.


به گزارش زارع رئیس اداره تعاون مهریز از ابتدای سال تا کنون 57 تعاونی با عضویت 514 نفر و اشتغالزایی 400 نفر با سرمایه گذاری ثبتی بالغ بر 222360000 تومان در گرایش های مختلف از جمله خدمات، کشاورزی ، حمل و نقل ، صنعت و مسکن وعمران در شهرستان مهریز به ثبت رسیده است.
شرکت تعاونی های مسکن مهرفراگیر اتحاد و درب و پنجره سازان مهریز به عنوان تعاونی برتر استانی معرفی شدند.

وی افزود : در سال 88 در جشنواره تعاونی های برتر کشور شرکت تعاونی حمل و  نقل کامیونداران مهریز به عنوان تعاونی برتر استانی معرفی شد و در سال جاری نیز شش تعاونی جهت نامزدی در جشنواره معرفی که شرکت تعاونی های مسکن مهر فراگیر اتحاد و درب و پنجره سازان مهریز عنوان برتری استانی را کسب و در مراسمی با حضور مسئولین مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی اضافه کرد همزمان با دهه فجر نیز شش طرح تعاونی با سرمایه ای بالغ بر 18340000 هزار ریال و اشتغالزایی 32 نفر در گرایش های مختلف صنعت، خدمات، کشاورزی راه اندازی می گردد.

آدرس کوتاه :