شروع عمليات اجرايي " ميدان شهداي معلم " شهرستان مهريز در محله مزوير آباد

شروع عمليات اجرايي " ميدان شهداي معلم " شهرستان مهريز در محله مزوير آباد


" عليرضا ابويي " شهردار مهریز افزود: اين ميدان در تقاطع محلات بغداد آباد ، مهرپادين ، مزوير آباد و خورميزات قرار دارد.
شروع عمليات اجرايي " ميدان شهداي معلم " شهرستان مهريز در محله مزوير آباد
وي اضافه کرد: وسعت ميدان شهداي معلم شهر مهريز افزون بر دو هزار متر مربع است که با بهره برداري از آن تردد مردم و مسافران را به محلات مختلف و تفرجگاه غربال بيز آسان مي کند.
وي گفت: براي اجراي طرح در مدت يک سال به بيش از 10 ميليارد ريال اعتبار نياز است.

آدرس کوتاه :