شدت خشکسالی مردم مهریز را برای دسترسی به آب اشامیدنی روانه قناتهای این شهر کرده است

شدت خشکسالی مردم مهریز را برای دسترسی به آب اشامیدنی روانه قناتهای این شهر کرده است


  شدت خشکسالی مردم مهریز را برای دسترسی به آب اشامیدنی روانه قناتهای این شهر کرده است.   شهرستان مهریز با جمعیتی بالغ بر 44 هزار نفر در 35 کیلومتری جنوب استان قرار گرفته است. در چند سال   گذشته به علت کمبود نزولات جوی در این شهرستان پدیده خشکسالی این شهرستان را به طور گسترده فرا گرفته است   و خسارات جبران ناپذیری را در بخشهای مختلف به این شهر   وارد کرده است . تداوم پدیده خشکسالی در دو سال گذشته وعوارض ان از جمله   قطعی اب   اشامیدنی مردم     باعث شده است. تا زمینه اعتراض مردم این شهر   فراهم ایید . شهرستان مهریز دارای   70 روستای دارای سکنه است   که بیش از 50 عدد ان به وسیله   تانکر اب رسانی میشوند و این شایسته این شهرستان نیست   که به   گفته مردمانش روی دریایی اب هستند و با   خشک سالی روبه رو هستند .همچنین تداوم خشکسالی باعث شده است تا افرادی که برای سرمایه گزاری در بخش های مختلف به شهرستان مهریز رو اورده اند با دیدن وضعیت اب این شهرستان از سرمایه گزاری خود صرف نظر کرده   . خشکسالی تنها در بخش کشاورزی به کشاورزان مهریز بیش از 16 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. و هم اکنون نیز کشاورزان مهریزی با   کمبود شدید اب روبه رو هستند   از تعداد 428 رشته قنات شهرستان مهریز بیش از 40 درصد انها به طور کامل   خشک شده اند و باقی انها تا 30 درصد کاهش ابدهی داشته است مهریز در بخش شهری 12400 اشتراک اب اشامیدنی دارد که تمامی انها باید   روزانه بین 5 تا 7 ساعت قطعی اب را   تحمل کنند همچنین   8700 اشتراک   اب اشامیدنی در روستاهای مهریز نیز به وسیله تانکر   از اب اشامیدنی بهره مند میشوند شهرستان مهریز 11 حلقه چاه اب اشامیدنی دارد که باید اب تمامی مشترکان را تامیین کند که سه عدد آن به طور کامل خشک شده است شهرستان مهریز در سال گذشته به طور متوسط 140 میلیمتر بارندگی داشته و در امسال 60 میلیمتر بارندگی داشته 30 درصد قنوات شهرستان به طور کامل خشکشده است و 70 درصد ان بین سی تا 40 درصد کاهش ابدهی داشته 11 حلقه چاه اب اشامیدنی مردم را تامین میکنند به گفته مسئولین ومردم مهریزدر قدیم کسانی که ارباب بوده اند اجازه داده بودند که 17 رشته قنات پر اب شهرستان مهریز به دشت یزد اردکان برود . الان هم تحت هیچ شرایطی آب این قنوات در شهرستان مهریز مورد استفاده قرار گیرد تلاش مسئولین مهریز در حل این بحران بزرگ تا بدان جا حل مشکل کرده است که استاندار اجازه حفر یک   چاه را به شهرستان مهریز داده اند احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز در سخنانی خاطر نشان کرد برای انتقال آب زاینده   رود ده ونیم میلیارد تومان بودجه   در نظر گرفته است وی گفت :   در چند روز گذشته نیز شایعه ای در شهر شده بود مبنی بر اینکه قرار است خط لوله اب زاینده رود از وسط زمین دانشگاه امام صادق بگذرد   واین باعث شده که کار متوقف بشه. به هیچ عنوان چنین چیزی نبوده است   نقشه ای که برای داشنگاه تهیه شده بود باعث شده بود که خط لوله اب زاینده رود از زیر ساختمان دانشگاه بگذرد و ما با پیگیری های که کردیم قرار شد که   این خط لوله کمی تغییر مسیر بدهد بودجه اتقال اب تامبن شده   قرار داد ان با پیمانکار بسته شده و کار شروع شده است هزینه ای که برای ساخت مخازن این خط انتقال در نظر گرفته شده است برابر است با هزینه ای که در تمام سال های بعد از انقلاب برای مخازن اب مهریز صرف شده است   هزینه ای معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان. وی افزود پیک مصرف شهرستان مهریز 220 لیتر در ثانیه است   ولی هم اکنون 120 لیتر اب بیشتر نداریم. ما مجوز حفر 4 چاه را گرفت یم و حفر کردیم که سه تای ان خشک بوده است و با حفر این چاها به اب مورد نیاز دست رسی پیدا نکرده ایم .   4 چاه شخصی نیز را به صورت استیجاری از صاحبان ان خریداری کردیم   و لی هم چنان   با کمبود اب روبه رو هستیم   به حول قوه الهی سال اینده اب زاینده رود به دست مردم مهریز میرسد . مصرف مردم مهریز بسیار بالاست   و هر نفر 400 لیتر روزانه اب مصرف میکند میانگین مصرف اب مصرفی مردم استان 250 لیتر است مردم مهریز عادت کرده اند که اب شرب را   برای کشاورزی استفاده کنند. و هم اکنون مردم شهرستان مهریز برای تامین آب شب مورد نیاز خود در مواقع ضروری با مراجعه به قنات های این شهر آب شرب مورد نیاز خود را تامیین میکنند
شدت خشکسالی مردم مهریز را برای دسترسی به آب اشامیدنی روانه قناتهای این شهر کرده است

 

شدت خشکسالی مردم مهریز را برای دسترسی به آب اشامیدنی روانه قناتهای این شهر کرده است.

 

شهرستان مهریز با جمعیتی بالغ بر 44 هزار نفر در 35 کیلومتری جنوب استان قرار گرفته است.

در چند سال  گذشته به علت کمبود نزولات جوی در این شهرستان پدیده خشکسالی این شهرستان را به طور گسترده فرا گرفته است  و خسارات جبران ناپذیری را در بخشهای مختلف به این شهر  وارد کرده است .

تداوم پدیده خشکسالی در دو سال گذشته وعوارض ان از جمله  قطعی اب  اشامیدنی مردم   باعث شده است.

تا زمینه اعتراض مردم این شهر  فراهم ایید .

شهرستان مهریز دارای  70 روستای دارای سکنه است  که بیش از 50 عدد ان به وسیله  تانکر اب رسانی میشوند و این شایسته این شهرستان نیست  که به  گفته مردمانش روی دریایی اب هستند و با  خشک سالی روبه رو هستند .همچنین تداوم خشکسالی باعث شده است تا افرادی که برای سرمایه گزاری در بخش های مختلف به شهرستان مهریز رو اورده اند با دیدن وضعیت اب این شهرستان از سرمایه گزاری خود صرف نظر کرده  .

خشکسالی تنها در بخش کشاورزی به کشاورزان مهریز بیش از 16 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است.

و هم اکنون نیز کشاورزان مهریزی با  کمبود شدید اب روبه رو هستند  از تعداد 428 رشته قنات شهرستان مهریز بیش از 40 درصد انها به طور کامل  خشک شده اند و باقی انها تا 30 درصد کاهش ابدهی داشته است

مهریز در بخش شهری 12400 اشتراک اب اشامیدنی دارد که تمامی انها باید  روزانه بین 5 تا 7 ساعت قطعی اب را  تحمل کنند همچنین  8700 اشتراک  اب اشامیدنی در روستاهای مهریز نیز به وسیله تانکر  از اب اشامیدنی بهره مند میشوند شهرستان مهریز 11 حلقه چاه اب اشامیدنی دارد که باید اب تمامی مشترکان را تامیین کند که سه عدد آن به طور کامل خشک شده است شهرستان مهریز در سال گذشته به طور متوسط 140 میلیمتر بارندگی داشته و در امسال 60 میلیمتر بارندگی داشته 30 درصد قنوات شهرستان به طور کامل خشکشده است و 70 درصد ان بین سی تا 40 درصد کاهش ابدهی داشته 11 حلقه چاه اب اشامیدنی مردم را تامین میکنند به گفته مسئولین ومردم مهریزدر قدیم کسانی که ارباب بوده اند اجازه داده بودند که 17 رشته قنات پر اب شهرستان مهریز به دشت یزد اردکان برود .

الان هم تحت هیچ شرایطی آب این قنوات در شهرستان مهریز مورد استفاده قرار گیرد

تلاش مسئولین مهریز در حل این بحران بزرگ تا بدان جا حل مشکل کرده است که استاندار اجازه حفر یک  چاه را به شهرستان مهریز داده اند

احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز در سخنانی خاطر نشان کرد برای انتقال آب زاینده

 رود ده ونیم میلیارد تومان بودجه  در نظر گرفته است وی گفت :

 در چند روز گذشته نیز شایعه ای در شهر شده بود مبنی بر اینکه قرار است خط لوله اب زاینده رود از وسط زمین دانشگاه امام صادق بگذرد  واین باعث شده که کار متوقف بشه. به هیچ عنوان چنین چیزی نبوده است  نقشه ای که برای داشنگاه تهیه شده بود باعث شده بود که خط لوله اب زاینده رود از زیر ساختمان دانشگاه بگذرد و ما با پیگیری های که کردیم قرار شد که  این خط لوله کمی تغییر مسیر بدهد بودجه اتقال اب تامبن شده  قرار داد ان با پیمانکار بسته شده و کار شروع شده است هزینه ای که برای ساخت مخازن این خط انتقال در نظر گرفته شده است برابر است با هزینه ای که در تمام سال های بعد از انقلاب برای مخازن اب مهریز صرف شده است  هزینه ای معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان. وی افزود

پیک مصرف شهرستان مهریز 220 لیتر در ثانیه است  ولی هم اکنون 120 لیتر اب بیشتر نداریم. ما مجوز حفر 4 چاه را گرفت یم و حفر کردیم که سه تای ان خشک بوده است و با حفر این چاها به اب مورد نیاز دست رسی پیدا نکرده ایم .

 4 چاه شخصی نیز را به صورت استیجاری از صاحبان ان خریداری کردیم  و لی هم چنان  با کمبود اب روبه رو هستیم  به حول قوه الهی سال اینده اب زاینده رود به دست مردم مهریز میرسد . مصرف مردم مهریز بسیار بالاست  و هر نفر 400 لیتر روزانه اب مصرف میکند میانگین مصرف اب مصرفی مردم استان 250 لیتر است مردم مهریز عادت کرده اند که اب شرب را  برای کشاورزی استفاده کنند.

و هم اکنون مردم شهرستان مهریز برای تامین آب شب مورد نیاز خود در مواقع ضروری با مراجعه به قنات های این شهر آب شرب مورد نیاز خود را تامیین میکنند

آدرس کوتاه :