شبکه بهداشت و درمان مهریز استخدام می کند

شبکه بهداشت و درمان مهریز استخدام می کند


شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز در رشته کاردانی بهداشت محیط و مبارزه یک نفر مرد  با حداکثر 24 سال سن استخدام می کند. مهلت ثبت نام‌: یکشنبه 12 دی ماه 1389 جهت کسب اطلاعات بیشتر به شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریزٰ‌ مراجعه یا با شماره تلفن 5223162 تماس حاصل نمائید.
شبکه بهداشت و درمان مهریز استخدام می کند

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز در رشته کاردانی بهداشت محیط و مبارزه یک نفر مرد با حداکثر 24 سال سن استخدام می کند.
مهلت ثبت نام‌: یکشنبه 12 دی ماه 1389

جهت کسب اطلاعات بیشتر به شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریزٰ‌ مراجعه یا با شماره تلفن 5223162 تماس حاصل نمائید.

آدرس کوتاه :