سید علیرضا طبایی فر رییس شورای شهر مهریز شد.

سید علیرضا طبایی فر رییس شورای شهر مهریز شد.


با توجه به اینکه نهم اردیبهشت ماه روز شوراها می باشد و طبق قانون شوراها امروز می بایست انتخابات داخلی شورا برگزار گردد و به مدت یک سال رییس مشخص شود ،
سید علیرضا طبایی فر رییس شورای شهر مهریز شد.

  در جلسه ای که با حضور فرماندار و معاونت فرمانداری  تشکیل شد. آقای سید عباس طبایی فر با 5 رأی به عنوان رییس شورا و آقای سعید حایری به عنوان نایب رییس و سید مرتضی فروزان نیا به عنوان خزانه دار و  به ترتیب برادران دکتر محمدحسن وطنی  و عباسعلی زارع به عنوان منشی اول و دوم معرفی گردیدند.

 

 

آدرس کوتاه :