سیدحسین سالاری به عنوان رئیس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي منصوب شد

سیدحسین سالاری به عنوان رئیس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي منصوب شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با ادغام اداره های تعاون و کار در مهریز سیدحسین سالاری به عنوان رئیس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي منصوب شد. مراسم تودیع و معارفه  رئیس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مهریز  با حضور فلاح زاده مدیرکل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان، کیانی مقدم فرماندار مهریز و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و واحدهای صنعتی شهرستان در محل مجموعه ورزشی کارگران برگزار و از زحمات ناصر زارع رئیس اداره تعاون قدردانی و  سیدحسین سالاری به عنوان رئیس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفی شد.  
سیدحسین سالاری به عنوان رئیس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با ادغام اداره های تعاون و کار در مهریز سیدحسین سالاری به عنوان رئیس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه  رئیس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مهریز  با حضور فلاح زاده مدیرکل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان، کیانی مقدم فرماندار مهریز و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و واحدهای صنعتی شهرستان در محل مجموعه ورزشی کارگران برگزار و از زحمات ناصر زارع رئیس اداره تعاون قدردانی و  سیدحسین سالاری به عنوان رئیس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفی شد.

 

آدرس کوتاه :