سومین جلسه ستاد نظارت و بازرسی قانون هدفند کردن یارانه ها برگزار شد.

سومین جلسه ستاد نظارت و بازرسی قانون هدفند کردن یارانه ها برگزار شد.


در این جلسه که در محل فرمانداری برگزار شد ابتدا رستگاری معاون فرماندار ضمن تسلیت ماه محرم ، در ارتباط با اجرای قانون هدفنمد سازی یارانه ها اظهار داشت : باید به مردم اطمینان خاطر بدهیم که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به نفع مردم است و هیچ ضرری برای آنان ندارد.
سومین جلسه ستاد نظارت و بازرسی قانون هدفند کردن یارانه ها برگزار شد.

وی از مسئولین خواست تا در جهت جلوگیری از افزایش قیمتها در بخش حمل و نقل اقدام نمایند و با جدیت موضوع را پیگیری کنند.
در ادامه نیز در خصوص پیگیری کمبود گاز بوتان و اتان، تعیین نرخ دستمزد کارگر ساختمان، حضور اداره تعزیرات حکومتی ماهانه دو بار در مرکز شهرستان و رسیدگی به پرونده متخلفان، نظارت بیشتر بر عملکرد واحدهای صنفی بحث و تبادل نظر شد.

آدرس کوتاه :