سومین جلسه ستاد احیای زکات شهرستان مهریز در فرمانداری برگزار شد.

سومین جلسه ستاد احیای زکات شهرستان مهریز در فرمانداری برگزار شد.


در این جلسه که با ریاست فرماندار مهریز برقرار بود بخشدار مرکزی اعلام داشت:
سومین جلسه ستاد احیای زکات شهرستان مهریز در فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه که با ریاست فرماندار مهریز برقرار بود بخشدار مرکزی اعلام داشت: در سال  1386 مبلغ پرداختی زکات شهرستان 36 میلیون تومان بوده و در ساال 87 مبلغ 329 میلیون تومان و در  سال 88 با توجه به اطلاع رسانی و اهمیتی که به این موضوع دادده شد تاکنون 981590 میلیون تومان پرداخت شده است. وی افزود با توجه به اینکه در شهرستان بیش از 212000 رأس گوسفند ، 22500 رأس گاو و 47000 نفر شتر وجود دارد و نظر به جایگاه اسلامی که امر مقدس زکات دارد این فرهنگ پیاده شود تا ضمن پرداخت زکات  ،مردم هر روستایی از نعمت صرف زکات در امور عام المنفعه برخوردار گردند.در پایان مقرر گردید همایشی در این راستا در اوایل ماه مبارک رمضان برگزار گردد و از خیرین در این امر قدردانی به عمل آید.
آدرس کوتاه :