سه تن از رکابزنان مهریزی به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کشور دعوت شدند

سه تن از رکابزنان مهریزی به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کشور دعوت شدند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، سعید زارع بیدکی ، علی اکبر زارعی و مجید ابوئی مهریزی سه رکابزن دعوت شده به اردوی تیم ملی جوانان کشور می باشند . اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در رده سنی جوانان و به منظور شرکت در مسابقات تور دوچرخه سواری بین المللی بالیکسیرترکیه و آماده سازی برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا مالزی ، از اول شهریور ماه به مدت ده روز در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی و کمپ تیم های ملی برگزار می شود . مسابقات تور دوچرخه سواری بین المللی بالیکسیرترکیه از 17 الی 19 شهریور ماه و رقابتهای قهرمانی آسیا مالزی از 15 الی 30 بهمن برگزار می شود.
سه تن از رکابزنان مهریزی به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کشور دعوت شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، سعید زارع بیدکی ، علی اکبر زارعی و مجید ابوئی مهریزی سه رکابزن دعوت شده به اردوی تیم ملی جوانان کشور می باشند . اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در رده سنی جوانان و به منظور شرکت در مسابقات تور دوچرخه سواری بین المللی بالیکسیرترکیه و آماده سازی برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا مالزی ، از اول شهریور ماه به مدت ده روز در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی و کمپ تیم های ملی برگزار می شود . مسابقات تور دوچرخه سواری بین المللی بالیکسیرترکیه از 17 الی 19 شهریور ماه و رقابتهای قهرمانی آسیا مالزی از 15 الی 30 بهمن برگزار می شود.

آدرس کوتاه :