سفره هاي هفت سين در محل اسكان مسافرين و ميهمانان نوروزي در مهريز گسترده شد

سفره هاي هفت سين در محل اسكان مسافرين و ميهمانان نوروزي در مهريز گسترده شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دانش آموزان مهريزي سفره هايي هفت سين در مدارسي كه مسافرين و ميهمانان نوروزي در آنها اسكان مي كنند گستردند. دانش آموزان كاردانش الزهراي مهريز در مراسمي نمادين سفره هايي هفت سيني را براي خيرمقدم به مسافرين و ميهمانان نوروزي آماده كردند.  برترين سفره هاي تزئين شده ي هفت سين انتخاب و حسن حاضري رئيس آموزش و پرورش مهريز از تهيه كنندگان آن قدرداني كرد. با تزئين بيش از 10 نوع سفره هفت سين در مدارس مهريز دانش آموزان مدارس را براي اسكان مسافرين نوروزي آماده كردند.  یادآوری سنتهای گذشته و تلاش در جهت زنده نگه داشتن سنت های در حال فراموش لحظه تحویل سال و نوروز  از مهمترين اهداف اين مراسم بود. گفتني است  105 کلاس  و خوابگاه مدارس در قالب 15 واحد آموزشی وظیفه اسکان مسافرین نوروزی را در شهرستان مهريز بر عهده دارند که مثل سال گذشته محل استقرار ستاد مرکزی اسکان مسافرین نیز در محل بلوار ورودی شهر، مدرسه راهنمایی شهید صدوقی در نظر گرفته شده است.
سفره هاي هفت سين در محل اسكان مسافرين و ميهمانان نوروزي در مهريز گسترده شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دانش آموزان مهريزي سفره هايي هفت سين در مدارسي كه مسافرين و ميهمانان نوروزي در آنها اسكان مي كنند گستردند.
دانش آموزان كاردانش الزهراي مهريز در مراسمي نمادين سفره هايي هفت سيني را براي خيرمقدم به مسافرين و ميهمانان نوروزي آماده كردند.
 برترين سفره هاي تزئين شده ي هفت سين انتخاب و حسن حاضري رئيس آموزش و پرورش مهريز از تهيه كنندگان آن قدرداني كرد.
با تزئين بيش از 10 نوع سفره هفت سين در مدارس مهريز دانش آموزان مدارس را براي اسكان مسافرين نوروزي آماده كردند.
 یادآوری سنتهای گذشته و تلاش در جهت زنده نگه داشتن سنت های در حال فراموش لحظه تحویل سال و نوروز  از مهمترين اهداف اين مراسم بود.
گفتني است  105 کلاس  و خوابگاه مدارس در قالب 15 واحد آموزشی وظیفه اسکان مسافرین نوروزی را در شهرستان مهريز بر عهده دارند که مثل سال گذشته محل استقرار ستاد مرکزی اسکان مسافرین نیز در محل بلوار ورودی شهر، مدرسه راهنمایی شهید صدوقی در نظر گرفته شده است.

آدرس کوتاه :