سردار شریفی رئیس محترم اداره ایثارگران ستاد فرماندهی کل سپاه به همراه فرمانار و جمعی از مسئولین از یکی از جانبازان 8 سال دفاع مقدس عیادت کرد.

سردار شریفی رئیس محترم اداره ایثارگران ستاد فرماندهی کل سپاه به همراه فرمانار و جمعی از مسئولین از یکی از جانبازان 8 سال دفاع مقدس عیادت کرد.


سردار شریفی محترم اداره ایثاگران ستاد فرماندهی کل سپاه به همراه فرماندار، رئیس ناحیه مقاومت بسیج و رئیس بنیاد شهید مهریز و جمعی از مسئولین شهرستان از احمددهقانی زاده یکی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس ، مسئول فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج مهریز و فرمانده پایگاه مقاومت شهید دستغیب که به علت وجود چند ترکش در ناحیه سر در بستر بیماری و تحت نظر پزشک قرار دارد عیادت کردند.
سردار شریفی رئیس محترم اداره ایثارگران ستاد فرماندهی کل سپاه به همراه فرمانار و جمعی از مسئولین از یکی از جانبازان 8 سال دفاع مقدس عیادت کرد.

سردار شریفی در این عیادت ضمن جویا شدن از حال دهقانی زاده گفت : وظيفه تمامي مسئولان خدمت به ايثارگران و جانبازان اين سرزمين است و ما با تمام توان براي خدمتگذاري به آنها حاضريم.

آدرس کوتاه :