ستاد گراميداشت هفته معلم در مهريز تشكيل شد

ستاد گراميداشت هفته معلم در مهريز تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، در جلسه اي با حضور بخشدارمركزي مهريز و اعضاي ستاد گراميداشت هفته معلم اين شهرستان در خصوص مهمترين برنامه هاي  هفته گراميداشت مقام معلم بحث و تبادل نظر شد. تجليل از فرهنگيان و معلمان نمونه، پيشكسوتان، ايثارگران-بازديد از خانواده شهدا- تجليل از همسران فرهنگيان - ديدار با امام جمعه - عطر افشاني قبور شهدا، تجليل از بازنشستگان و گراميداشت ياد و خاطره معلمان فقيد از مهمترين برنامه هايي بود كه به توافق اعضا براي برگزاري آن در 12 ارديبهشت روز معلم به تصويب رسيد. گفتني است ستاد روستايي و شهري هفته معلم در مهريز ادغام و برنامه ها بصورت متراكم در سطح شهر و بصورت باشكوه تري برگزار خواهد شد.
ستاد گراميداشت هفته معلم در مهريز تشكيل شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، در جلسه اي با حضور بخشدارمركزي مهريز و اعضاي ستاد گراميداشت هفته معلم اين شهرستان در خصوص مهمترين برنامه هاي  هفته گراميداشت مقام معلم بحث و تبادل نظر شد.
تجليل از فرهنگيان و معلمان نمونه، پيشكسوتان، ايثارگران-بازديد از خانواده شهدا- تجليل از همسران فرهنگيان - ديدار با امام جمعه - عطر افشاني قبور شهدا، تجليل از بازنشستگان و گراميداشت ياد و خاطره معلمان فقيد از مهمترين برنامه هايي بود كه به توافق اعضا براي برگزاري آن در 12 ارديبهشت روز معلم به تصويب رسيد.
گفتني است ستاد روستايي و شهري هفته معلم در مهريز ادغام و برنامه ها بصورت متراكم در سطح شهر و بصورت باشكوه تري برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :