ستاد دهه فجر شهرستان مهریز وسازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان در بیانیه ای اعمال منافقین روز عاشورا را محکوم کردند

ستاد دهه فجر شهرستان مهریز وسازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان در بیانیه ای اعمال منافقین روز عاشورا را محکوم کردند


  ستاد دهه فجر شهرستان مهریز وسازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان در بیانیه ای اعمال منافقین روز عاشورا را محکوم کردند در ادامه زنجيره توطئه فتنه گران که با مديريت استکبار جهاني ، بويژه آمريکا بحريم مقدسات يورش برده و در مرحله قبلي با اهانت به عکس امام راحل عظيم الشأن و آرمان هاي آن عزيز سفر کرده و مسئله ولايت فقيه را آماج کينه توزي خود قرار دادند ، اينبار وقاهت و بي شرمي را به آنجا رسانده که در حريم قدس حسيني وارد شده و در عمق عواطف دهها ميليون دلشکسته و عزادار حسيني ، غم جانگاه نهادند و با شعارهاي آلوده ، قداست بي بديل عاشورا راشکسته و خاطره جنايات بني اميه را تجديد کردند و به اشک عزاداران شادي کردند و به مرکزيت نظام عاشورائي و نهضت برخاسته از نهضت عاشورا يعني ولايت فقيه اهانت هاي آشکار نمودند. عده ای وقاحت ، بی شرمی و حرمت شکنی را به آنجا رسانده اند که حتی در روز عاشورا و سالروز شهادت سالار شهیدان ابا درحالی که عالم اسلام و جهان تشیع در سوگ و ماتم این مصیبت بزرگ مشغول عزاداری و سوگواری هستند دست از فتنه گری و آشوب برنداشتند و با اغتشاش و درگیری ، آتش زدن اموال عمومی ، حمله به عزاداران و سوگواران و حسینیه ها و تخریب اماکن و امکانات عمومی ماهیت یزیدی خود را در ضدیت و عناد با اسلام ، مکتب شیعه و اصل ولایت فقیه و فرهنگ اهل بیت (ع) نشان دادند . سازمان تبلیغات اسلامی مهریز حرمت شکنی این جماعت معدود ، خواستار محاکمه علنی عاملان این حوادث تلخ و برخورد قاطع و محکم دستگاه قضایی با زمینه سازان این وقایع شد .  
ستاد دهه فجر شهرستان مهریز وسازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان در بیانیه ای اعمال منافقین روز عاشورا را محکوم کردند
  ستاد دهه فجر شهرستان مهریز وسازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان در بیانیه ای اعمال منافقین روز عاشورا را محکوم کردند

در ادامه زنجيره توطئه فتنه گران که با مديريت استکبار جهاني ، بويژه آمريکا بحريم مقدسات يورش برده و در مرحله قبلي با اهانت به عکس امام راحل عظيم الشأن و آرمان هاي آن عزيز سفر کرده و مسئله ولايت فقيه را آماج کينه توزي خود قرار دادند ، اينبار وقاهت و بي شرمي را به آنجا رسانده که در حريم قدس حسيني وارد شده و در عمق عواطف دهها ميليون دلشکسته و عزادار حسيني ، غم جانگاه نهادند و با شعارهاي آلوده ، قداست بي بديل عاشورا راشکسته و خاطره جنايات بني اميه را تجديد کردند و به اشک عزاداران شادي کردند و به مرکزيت نظام عاشورائي و نهضت برخاسته از نهضت عاشورا يعني ولايت فقيه اهانت هاي آشکار نمودند.

عده ای وقاحت ، بی شرمی و حرمت شکنی را به آنجا رسانده اند که حتی در روز عاشورا و سالروز شهادت سالار شهیدان ابا درحالی که عالم اسلام و جهان تشیع در سوگ و ماتم این مصیبت بزرگ مشغول عزاداری و سوگواری هستند دست از فتنه گری و آشوب برنداشتند و با اغتشاش و درگیری ، آتش زدن اموال عمومی ، حمله به عزاداران و سوگواران و حسینیه ها و تخریب اماکن و امکانات عمومی ماهیت یزیدی خود را در ضدیت و عناد با اسلام ، مکتب شیعه و اصل ولایت فقیه و فرهنگ اهل بیت (ع) نشان دادند .

سازمان تبلیغات اسلامی مهریز حرمت شکنی این جماعت معدود ، خواستار محاکمه علنی عاملان این حوادث تلخ و برخورد قاطع و محکم دستگاه قضایی با زمینه سازان این وقایع شد .

 

آدرس کوتاه :