ستاد تسهیلات نوروزی مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

ستاد تسهیلات نوروزی مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ستاد تسهیلات نوروزی مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد. مهدی كياني مقدم فرماندار مهریز اذعان داشت: وظيفه ميهمان نوازي اقتضا مي كند همگي دست به دست هم داده با تعامل، همفكري و همكاري شهرمان را بگونه اي مهيا كنيم كه در خور شأن هموطنان، مسافران و همشهري هاي خوبمان باشد. وی تصریح کرد: وظيفه انساني و الهي خود ميدانيم و روحيه مردم ولايت مدار شهرستان مهريز اقتضاء مي كند آماده پذيرايي و استقبال از مسافران محترم نوروزي باشيم و بستري فراهم كنيم تا ضمن بازديد از شهرستان راه و رسم و فرهنگ و تمدن و آثار نيكان و گذشتگانمان را به ارمغان ببرند و ما هم بتوانيم به نوبه خود سهم كوچكي در گسترش فرهنگ شهرمان داشه باشيم.  در ادامه پس از بحث و تبادل نظر موارد ذيل تصميم گيري شد: 1-    مطالعه دقيق شرح وظايف دستگاهها، تشكيل جلسات توسط كميته ها، برنامه ريزي و پيگري وظائف محوله 2-    آمادگي كليه دستگاههاي اجرايي مرتبط با ستادتسهيلات نوروزي جهت اجراي مانور در تاريخ 20/12/1391 به منظور رفع نواقص احتمالي و آمادگي بيشتر براي ارائه خدمات به مسافران و هموطنان از تاريخ 24/12/1391 3-    مستندسازي جهت ارائه گزارش عملكرد كميته ها در قالب CD 4-    كنترل و نظارت در جهت حفظ شئونات و ارزشهاي اسلامي، ديني و انقلابي خاصه در تفرجگاه ها و اماكن تاريخي 5-    آمادگي 100% مسئولين ادارات جهت ارائه خدمات لازم به مسافران و هموطنان خاصه در صورت بروز حوادث غيرمترقبه چه در وقت اداري چه خارج وقت اداري و ايام تعطيل 6-    نصب علائم هشداردهنده دراطراف استخرهاي ذخيره آب وتمهيدات لازم جهت جلوگيري از بروزهرگونه حادثه 7-    مسئوليت قايق سواري و تأمين امنيت جاني مردم به عهده ناحيه مقاومت بسيج مهريز مي باشد. 8-    برنامه ريزي و هماهنگي لازم بين دستگاهها و مشخص كردن روز معرفي شهرستان به عهده ميراث فرهنگي با همكاري شهرداري مي باشد. 9-    باتوجه به مراجعه گسترده مردمي در تفرجگاه غربالبيز مي طلبد كه شهرداري با هماهنگي و همكاري كلية دستگاههاي اجرايي مرتبط بستر مناسبي جهت رفاه حال شهروندان و مسافران محترم نوروزي فراهم آورده و انشاء ا... برنامه ريزي درست و صحيح شاهد هيچ مشكلي نباشيم. 10-     رعايت نكات ايمني در جهت حفظ بيت المال در ادارات چه در ايام تعطيل و غيرتعطيل و حساس كردن مردم در حفظ اموالشان خاصه در روستاها كه مي طلبد مردم ارتباط تنگاتنگي با نيروي انتظامي داشته باشند. 11-     گشت منظم و مستمر توسط نيروي انتظامي در راستاي فراهم آوردن محيطي امن براي مردم و مسافران و       نا امن كردن محيط براي افراد خاطي كه خداي ناكرده سوءقصدي دارند. 12-     رعايت نظافت و پاكيزگي خيابانها، پاركها، تفرجگاه ها، محل هاي اسكان مسافران، اماكن تاريخي، فرهنگي      و ... با نظارت شهرداري و شركت تعاوني وحدت دهياران 13-     مراقبت از اراضي ملي و جلوگيري از هرگونه زمين خواري براي بعضي افراد سودجو كه قصد دارند در ايام تعطيل تخلفي مرتكب شوند با همكاري منابع طبيعي، محيط زيست و شركت تعاوني وحدت دهياران 14-     ارسال ليست كشيك ادارات 15-     سركشي مسئولين ادارات به اداره مربوطه درايام تعطيل ونظارت برحسن انجام كار و وظيفه محوله توسط پرسنل 16-     حضور مسئولين در مراسم تحويل سال نو در كنار گلزار و قبور مطهر شهداء گمنام 17-    استقراراكيپ راهنماي مسافران نوروزي درمحلهاي مناسب باهمكاري شهرداري، ميراث فرهنگي وهلال احمر 18-     فعاليت منظم و بموقع پايگاههاي امداد جاده اي هلال احمر و اورژانش هاي 115 و درمانگاهها
ستاد تسهیلات نوروزی مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ستاد تسهیلات نوروزی مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد.
مهدی كياني مقدم فرماندار مهریز اذعان داشت: وظيفه ميهمان نوازي اقتضا مي كند همگي دست به دست هم داده با تعامل، همفكري و همكاري شهرمان را بگونه اي مهيا كنيم كه در خور شأن هموطنان، مسافران و همشهري هاي خوبمان باشد.
وی تصریح کرد: وظيفه انساني و الهي خود ميدانيم و روحيه مردم ولايت مدار شهرستان مهريز اقتضاء مي كند آماده پذيرايي و استقبال از مسافران محترم نوروزي باشيم و بستري فراهم كنيم تا ضمن بازديد از شهرستان راه و رسم و فرهنگ و تمدن و آثار نيكان و گذشتگانمان را به ارمغان ببرند و ما هم بتوانيم به نوبه خود سهم كوچكي در گسترش فرهنگ شهرمان داشه باشيم.

 در ادامه پس از بحث و تبادل نظر موارد ذيل تصميم گيري شد:
1-    مطالعه دقيق شرح وظايف دستگاهها، تشكيل جلسات توسط كميته ها، برنامه ريزي و پيگري وظائف محوله
2-    آمادگي كليه دستگاههاي اجرايي مرتبط با ستادتسهيلات نوروزي جهت اجراي مانور در تاريخ 20/12/1391 به منظور رفع نواقص احتمالي و آمادگي بيشتر براي ارائه خدمات به مسافران و هموطنان از تاريخ 24/12/1391
3-    مستندسازي جهت ارائه گزارش عملكرد كميته ها در قالب CD
4-    كنترل و نظارت در جهت حفظ شئونات و ارزشهاي اسلامي، ديني و انقلابي خاصه در تفرجگاه ها و اماكن تاريخي
5-    آمادگي 100% مسئولين ادارات جهت ارائه خدمات لازم به مسافران و هموطنان خاصه در صورت بروز حوادث غيرمترقبه چه در وقت اداري چه خارج وقت اداري و ايام تعطيل
6-    نصب علائم هشداردهنده دراطراف استخرهاي ذخيره آب وتمهيدات لازم جهت جلوگيري از بروزهرگونه حادثه
7-    مسئوليت قايق سواري و تأمين امنيت جاني مردم به عهده ناحيه مقاومت بسيج مهريز مي باشد.
8-    برنامه ريزي و هماهنگي لازم بين دستگاهها و مشخص كردن روز معرفي شهرستان به عهده ميراث فرهنگي با همكاري شهرداري مي باشد.
9-    باتوجه به مراجعه گسترده مردمي در تفرجگاه غربالبيز مي طلبد كه شهرداري با هماهنگي و همكاري كلية دستگاههاي اجرايي مرتبط بستر مناسبي جهت رفاه حال شهروندان و مسافران محترم نوروزي فراهم آورده و انشاء ا... برنامه ريزي درست و صحيح شاهد هيچ مشكلي نباشيم.
10-     رعايت نكات ايمني در جهت حفظ بيت المال در ادارات چه در ايام تعطيل و غيرتعطيل و حساس كردن مردم در حفظ اموالشان خاصه در روستاها كه مي طلبد مردم ارتباط تنگاتنگي با نيروي انتظامي داشته باشند.
11-     گشت منظم و مستمر توسط نيروي انتظامي در راستاي فراهم آوردن محيطي امن براي مردم و مسافران و       نا امن كردن محيط براي افراد خاطي كه خداي ناكرده سوءقصدي دارند.
12-     رعايت نظافت و پاكيزگي خيابانها، پاركها، تفرجگاه ها، محل هاي اسكان مسافران، اماكن تاريخي، فرهنگي      و ... با نظارت شهرداري و شركت تعاوني وحدت دهياران
13-     مراقبت از اراضي ملي و جلوگيري از هرگونه زمين خواري براي بعضي افراد سودجو كه قصد دارند در ايام تعطيل تخلفي مرتكب شوند با همكاري منابع طبيعي، محيط زيست و شركت تعاوني وحدت دهياران
14-     ارسال ليست كشيك ادارات
15-     سركشي مسئولين ادارات به اداره مربوطه درايام تعطيل ونظارت برحسن انجام كار و وظيفه محوله توسط پرسنل
16-     حضور مسئولين در مراسم تحويل سال نو در كنار گلزار و قبور مطهر شهداء گمنام
17-    استقراراكيپ راهنماي مسافران نوروزي درمحلهاي مناسب باهمكاري شهرداري، ميراث فرهنگي وهلال احمر
18-     فعاليت منظم و بموقع پايگاههاي امداد جاده اي هلال احمر و اورژانش هاي 115 و درمانگاهها

آدرس کوتاه :