سامانه رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي شهري راه اندازی شد

سامانه رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي شهري راه اندازی شد


در راستای اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها
سامانه رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي شهري راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از سازمان حمل و نقل همگاني كشور؛ با عنايت به اعمال نرخهاي اصلاحي جديد تعيين شده براي كرايه ها و تاكسي و آژانس هاي مسافربر شهري مطابق مصوبات كميته هاي حمل و نقل استانها و لزوم رعايت اين نرخها توسط رانندگان و ضرورت برخورد قانوني با هر گونه تخلف از نرخهاي مصوب؛ اتحاديه سازمان حمل و نقل همگاني كشور سامانه نظارت بر ميزان دريافت كرايه تاكسي ها و آژانس هاي مسافربري شهري سراسر كشور را به نشاني www.nezarattaxi.ir راه اندازي نموده كه عموم شهروندان در صورت دريافت كرايه اضافي و خارج از نرخ هاي مصوب از سوي رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي شهري مي توانند با مراجعه به اين سامانه درخواست رسيدگي خود را ثبت نمايند.

آدرس کوتاه :