سالیانه 350میلیون تومان هزینه نگه داری راههای شهرستان مهریز میشود

سالیانه 350میلیون تومان هزینه نگه داری راههای شهرستان مهریز میشود


      سالیانه 350میلیون تومان هزینه نگه داری راههای شهرستان مهریز میشود   مهندس حسین خشنو رئیس اداره   راه   وترابری شهرستان مهریز   در گفتگو با خبر گزاری   ایسنا   عنوان   کرد   وجود 120 کیلومتر بزرگراه با   حجم بالای تردد در شهرستان مهریز از   شاخصه های مهم این شهرستان است که این باعث سنگین تر شدن مسئولیت   راه وترابری   این   شهر شده است وی افزود    حجم   بالای   تردد   در جاده ای   این شهرستان   باعث   استهکاک شدید روکش   اسفلات جاده   میشود   خشنو   گفت برای    نگه داری   از   جاده های شهرستان مهریز   سالیانه 350   میلیون تومان   هزینه   صرف   میشود که با   وجود   250 کیلومتر راه شهری   و250 کیلومتر   راه روستای   در این شهرستان   این   میزان   هزینه   برای   نگه داری   از   راهها بسیار رقم ناچیزی است خشنو   در ادامه   از   رفع   و اصلاح   60 درصد از نقاط حادثه   خیز   شهرستان مهریز   خبر داد   وگفت با توجه   به اینکه اصلاح نقاط حادثه خیز در سطح   کشور یک طرح ملی است در شهرستان مهریز اصلاح نقاط   حادثه خیز در   دستو کار قرار   گرفته است و هم اکنو ن نیز 60   درصد از نقاط حادثه خیز در این   شهرستان   اصلاح ورفع   شده است   که از جمله انها اصلاح نقاط   حادثه   خیز جاده مهریز منشاد با   اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال بوده است وی همچنین از   احداث   جاده روستای   سنی اباد به طزنج خبر داد و گفت   :80درصد از عملیات اجرای این   جاده   که به طول   9 کیلومتر   میباشد   انجام شده است   و در هفته   دولت به بهره برداری میرسد وی   اعتباراین   طرح را بیش از 5   میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی   ذکر کرد   رئیس اداره راه وترابری مهریز   خاطر نشان کرد   وجود   جاده های کوهستانی در شهرستان مهریز   باعث   شده است تا اداره راه   وترابری این شهر    از لحاظ   راه داری زمستانی در استان رتبه دوم را به خود اختصاص دهد   خشنو در پایان   گفت با توجه   به وجود   بیش از 120 کیلومتربزرگراه در محور مواصلاتی شهرستان مهریز   نگه داری داری   از این   راهها را با مشکل   مواجه   کرده است   ومهمترین مشکل   کمبود اعتبار است                
سالیانه 350میلیون تومان هزینه نگه داری راههای شهرستان مهریز میشود

 

 

سالیانه 350میلیون تومان هزینه نگه داری راههای شهرستان مهریز میشود

 مهندس حسین خشنو رئیس اداره  راه  وترابری شهرستان مهریز  در گفتگو با خبر گزاری  ایسنا  عنوان  کرد  وجود 120 کیلومتر بزرگراه با  حجم بالای تردد در شهرستان مهریز از  شاخصه های مهم این شهرستان است که این باعث سنگین تر شدن مسئولیت  راه وترابری  این  شهر شده است وی افزود   حجم  بالای  تردد  در جاده ای  این شهرستان  باعث  استهکاک شدید روکش  اسفلات جاده  میشود  

خشنو  گفت

برای   نگه داری  از  جاده های شهرستان مهریز  سالیانه 350  میلیون تومان  هزینه  صرف  میشود که با  وجود  250 کیلومتر راه شهری  و250 کیلومتر  راه روستای  در این شهرستان  این  میزان  هزینه  برای  نگه داری  از  راهها بسیار رقم ناچیزی است

خشنو  در ادامه  از  رفع  و اصلاح  60 درصد از نقاط حادثه  خیز  شهرستان مهریز  خبر داد  وگفت با توجه  به اینکه اصلاح نقاط حادثه خیز در سطح  کشور یک طرح ملی است در شهرستان مهریز اصلاح نقاط  حادثه خیز در  دستو کار قرار  گرفته است و هم اکنو ن نیز 60  درصد از نقاط حادثه خیز در این  شهرستان  اصلاح ورفع  شده است  که از جمله انها اصلاح نقاط  حادثه  خیز جاده مهریز منشاد با  اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال بوده است

وی همچنین از  احداث  جاده روستای  سنی اباد به طزنج خبر داد و گفت  :80درصد از عملیات اجرای این  جاده  که به طول  9 کیلومتر  میباشد  انجام شده است  و در هفته  دولت به بهره برداری میرسد وی  اعتباراین  طرح را بیش از 5  میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی  ذکر کرد 

رئیس اداره راه وترابری مهریز  خاطر نشان کرد  وجود  جاده های کوهستانی در شهرستان مهریز  باعث  شده است تا اداره راه  وترابری این شهر   از لحاظ  راه داری زمستانی در استان رتبه دوم را به خود اختصاص دهد  خشنو در پایان  گفت با توجه  به وجود  بیش از 120 کیلومتربزرگراه در محور مواصلاتی شهرستان مهریز  نگه داری داری  از این  راهها را با مشکل  مواجه  کرده است  ومهمترین مشکل  کمبود اعتبار است

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :