سالن ورزشی حوزه مقاومت بسیج فجر مهریز افتتاح شد

سالن ورزشی حوزه مقاومت بسیج فجر مهریز افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهرز، سالن ورزشی شجره طیبه صالحین حوزه مقاومت بسیج فجر مهریز با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان به بهره برداری رسید. این سالن ورزشی با مساحت ۴۷۶ متر مربع و اعتبار ۹۶۰ میلیون ریال در دهستان خورمیزات مهریز به بهره برداری رسید. گفتنی است به طور همزمان ۱۲ سالن فرهنگی ورزشی ۹ دی و صالحین نیز در دیگر نواحی مقاومت بسیج در سطح استان با حضور سردار نقدی افتتاح شد.
سالن ورزشی حوزه مقاومت بسیج فجر مهریز افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهرز، سالن ورزشی شجره طیبه صالحین حوزه مقاومت بسیج فجر مهریز با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان به بهره برداری رسید.
این سالن ورزشی با مساحت ۴۷۶ متر مربع و اعتبار ۹۶۰ میلیون ریال در دهستان خورمیزات مهریز به بهره برداری رسید.

گفتنی است به طور همزمان ۱۲ سالن فرهنگی ورزشی ۹ دی و صالحین نیز در دیگر نواحی مقاومت بسیج در سطح استان با حضور سردار نقدی افتتاح شد.

آدرس کوتاه :