ساعات كاري ادارات شهرستان در ماه رمضان اعلام شد

ساعات كاري ادارات شهرستان در ماه رمضان اعلام شد


معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري يزد طي نامه‌اي كاهش ساعات كار در ماه مبارك رمضان را به نهادها و ادارات دولتي استان اعلام كرد.
ساعات كاري ادارات شهرستان در ماه رمضان اعلام شد

عباسعلي رضايي در اين ابلاغيه آورده است: حسب تصميم هيات دولت به منظور ايجاد زمينه هاي لازم براي استفاده مطلوب كاركنان دولت از فضايل و بركات معنوي ماه مبارك رمضان، ساعات كار ادارات دولتي در ماه مبارك رمضان امسال نيز مطابق سالهاي گذشته، صبح با يك ساعت تاخير شروع و بعد از ظهر يك ساعت و نيم زودتر خاتمه مي‌يابد.

وي در خاتمه اضافه كرده است: ساعات كم شده از طريق دور كاري جبران مي‌شود.

آدرس کوتاه :