ساخت مخازن ذخیره آب شرب مهریز در مراحل پایانی است

ساخت مخازن ذخیره آب شرب مهریز در مراحل پایانی است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر امور آب و فاضلاب مهریز گفت: عملیات ساخت دو باب مخزن ذخیره آب شرب پنج هزار مکعبی شهر مهریز که از نیمه اول سال 89 آغاز شده هم اکنون در مراحل پایانی است. محسن پناه بخدا اظهار داشت: این مخازن با10 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی استانی آغاز شده و در مراحل پایانی تست و آبگیری است. مدیر امور آبفای مهریز یادآور شد: مخزن پنج هزار متر مکعبی شهرک موحدین هم اکنون دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است و عملیات ساخت مخزن پنج هزار متر مکعبی خورمیز نیز با پیشرفت 95 درصدی در مراحل پایانی است. پناه بخدا بیان داشت: به دلیل ذخیره سازی و تعدیل فشار آب، عملیات ساخت همزمان دو باب مخزن ذخیره آب شرب این شهر اجرا شده است. وی از دلایل تاخیر در اتمام این پروژه را عدم تخصیص اعتبار لازم در موقع مناسب این پروژه عنوان کرد. پناه بخدا ادامه داد: در حال حاضر 14 هزار و 300 متر مکعب مخزن در شهر مهریز وجود دارد که با تکمیل و ساخت مخازن جدید، 10 هزار متر مکعب دیگر به حجم ذخایر موجود مخازن این شهر افزوده می شود که این میزان مخزن بیانگر وضعیت مناسب است.
ساخت مخازن ذخیره آب شرب مهریز در مراحل پایانی است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر امور آب و فاضلاب مهریز گفت: عملیات ساخت دو باب مخزن ذخیره آب شرب پنج هزار مکعبی شهر مهریز که از نیمه اول سال 89 آغاز شده هم اکنون در مراحل پایانی است.
محسن پناه بخدا اظهار داشت: این مخازن با10 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی استانی آغاز شده و در مراحل پایانی تست و آبگیری است.
مدیر امور آبفای مهریز یادآور شد: مخزن پنج هزار متر مکعبی شهرک موحدین هم اکنون دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است و عملیات ساخت مخزن پنج هزار متر مکعبی خورمیز نیز با پیشرفت 95 درصدی در مراحل پایانی است.
پناه بخدا بیان داشت: به دلیل ذخیره سازی و تعدیل فشار آب، عملیات ساخت همزمان دو باب مخزن ذخیره آب شرب این شهر اجرا شده است.
وی از دلایل تاخیر در اتمام این پروژه را عدم تخصیص اعتبار لازم در موقع مناسب این پروژه عنوان کرد.
پناه بخدا ادامه داد: در حال حاضر 14 هزار و 300 متر مکعب مخزن در شهر مهریز وجود دارد که با تکمیل و ساخت مخازن جدید، 10 هزار متر مکعب دیگر به حجم ذخایر موجود مخازن این شهر افزوده می شود که این میزان مخزن بیانگر وضعیت مناسب است.

آدرس کوتاه :