زورخانه نماد سخاوت، ایثار، از خودگذشتگی، جوانمردی، شجاعت، و افتادگی است.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان مهريز ، امام جمعه و فرماندار مهريز در پيامي مشترك هفدهم شوال روز فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانه اي را به ورزشکاران و دوستداران این فرهنگ و ورزش مخصوصا پهلوانان و نام آوران و مروجان اين ورزش معنوي در باغ شهر تاريخي مهريز تبریک گفتند .

زورخانه نماد سخاوت، ایثار، از خودگذشتگی، جوانمردی، شجاعت، و افتادگی است.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستانمهريز ، امام جمعه و فرماندار مهريز در پيامي مشترك هفدهم شوال روز فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانه اي را به ورزشکاران و دوستداران این فرهنگ و ورزش مخصوصا پهلوانان و نام آوران و مروجان اين ورزش معنوي در  باغ شهر تاريخي مهريز تبریک گفتند .

متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فرهنگ پهلوانی میراثی است که امروزه جوامع از هر لحاظ نیازمند آن می باشند و در تمامی دنیا ستوده می شود.
 این گوهر گرانبهای زورخانه نماد سخاوت، ایثار، از خودگذشتگی، جوانمردی، شجاعت، و افتادگی است و نباید فراموش کرد «آنجا که آه مظلومی است بر دل پهلوان است».
مرام پهلوانی ورزش را از یک امر کاملا جسمی و فیزیکی بیرون آورده، چرا که زورخانه مکتب تربیت جسم و روح است.
زورخانه، خانه نیرومندی، شجاعت، آیین همت، پرورش روحیه سخاوت، جوانمردی میهن دوستی، و ترکیبی از هنر و ادب است.
این ورزش آمیخته با فرهنگی است که در خون ایرانیان عجین گشته و ریشه در خاک پاک سرزمین ایران دارد.
هفدهم شوال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش های زورخانه ای فرصت خوبی است برای پرداختن به موضوع ارزشمندی  که خصایل گرانبهای انسانیت را در خود نهادینه کرده است.
ترویج و توسعه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای یقینا باعث پیشگیری از مسائلی همچون به هم ریختگی، تزلزل و سردرگمی و از همه مهم تر رعایت عدالت و فروتنی در جامعه خواهد شد
اینجانبان ضمن گرامی داشت مقام پهلوانان و مروجان فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای، این روز بسیار مهم را به تمامی ورزشکاران و دوستداران این فرهنگ و ورزش مخصوصا پهلوانان و نام آوران و مروجان اين ورزش معنوي در  باغ شهر تاريخي مهريز تبریک عرض می نماييم.
آدرس کوتاه :