زنگ جشن شکوفه ها در مدارس مهریز نواخته شد

زنگ جشن شکوفه ها در مدارس مهریز نواخته شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد زنگ شکوفه ها بصورت نمادین و با حضور بخشدار مهریز، معاون فرماندار و جمعی از مسئولین در مهریز در دبستان دانش به صدا درآمد. حسن حاضری رييس آموزش و پرورش مهریز در اين مراسم با تبريك شروع سال تحصيلي جديد گفت:خدا را شاكريم كه سالي ديگر را جهت تعليم و تربيت و فراگيري دانش فراروي ما قرار داد. وی با بيان اينكه قدر و منزلت هركسي به اندازه دانش اوست گفت:خدا را شاكريم كه مرحله اي ديگر را براي ما ايجاد كردجهت افزايش بها و ارزش و منزلت خودمان. وي خطاب به دانش آموزان گفت: شما از امروز وارد مرحله جديدي از آموزش شده ايد و بايد از آن حالت ابتدايي به در آمده و ديگر بزرگانه تر فكر كنيد و بدانيد كه اين روزها روزهاي تاريخ ساز است براي كشور ما و اين جنگ فرهنگي را با كسب علم و دانش خود و افزايش دين مهار نماييد. حاضری ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس افزود:الان ديگر ما جنگ نظامي نداريم و جنگ فرهنگي در پيش روي ماست و آن چيزي كه كشور ما را بيمه مي كند كسب دين و اخلاق و الگو گرفتن از ائمه است.
زنگ جشن شکوفه ها در مدارس مهریز نواخته شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد زنگ شکوفه ها بصورت نمادین و با حضور بخشدار مهریز، معاون فرماندار و جمعی از مسئولین در مهریز در دبستان دانش به صدا درآمد.
حسن حاضری رييس آموزش و پرورش مهریز در اين مراسم با تبريك شروع سال تحصيلي جديد گفت:خدا را شاكريم كه سالي ديگر را جهت تعليم و تربيت و فراگيري دانش فراروي ما قرار داد.
وی با بيان اينكه قدر و منزلت هركسي به اندازه دانش اوست گفت:خدا را شاكريم كه مرحله اي ديگر را براي ما ايجاد كردجهت افزايش بها و ارزش و منزلت خودمان.
وي خطاب به دانش آموزان گفت: شما از امروز وارد مرحله جديدي از آموزش شده ايد و بايد از آن حالت ابتدايي به در آمده و ديگر بزرگانه تر فكر كنيد و بدانيد كه اين روزها روزهاي تاريخ ساز است براي كشور ما و اين جنگ فرهنگي را با كسب علم و دانش خود و افزايش دين مهار نماييد.
حاضری ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس افزود:الان ديگر ما جنگ نظامي نداريم و جنگ فرهنگي در پيش روي ماست و آن چيزي كه كشور ما را بيمه مي كند كسب دين و اخلاق و الگو گرفتن از ائمه است.

آدرس کوتاه :