با حضور معاون فرماندار:

زنگ انقلاب و افتتاح مهد کودک آبرنگ در روستای خورمیز علیا شهرستان مهریز


با حضور معاون فرماندار ، اعضای شورای اسلامی ، دهیاری و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان مهریز ضمن افتتاح مهد کودک آبرنگ در شهرستان مهریز زنگ انقلاب نیز به صورت نمادین به صدا در آمد.

با حضور معاون فرماندار ، اعضای شورای اسلامی ، دهیاری و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان  مهریز ضمن افتتاح مهد کودک آبرنگ در شهرستان مهریز زنگ انقلاب نیز به صورت نمادین به صدا در آمد .

ه گزارش روابط عمومی شهرستان مهریز به نقل از اداره بهزیستی مهریز ؛ محمد زارع معاون فرماندار در آئین افتتاحیه مهد کودک ذکر شده و زنگ انقلاب امر آموزش خصوصا به کودکان را مهم و زیر بنائی ارزیابی کرد و بيان داشت ضمن گسترش مهد های کودک خصوصا در روستاها و مناطق محروم به مباحث آموزشی و روش آموزشی نیز توجه ویژه گردد .
رئیس اداره بهزیستی شهرستان نیز با بیان اینکه شهرستان مهریز در حال حاضر دارای ۲۵مهد می باشد که قریب به ۵۶۰ نفر از کودکان شهرستان در حال آموزش هستند توجه ویژه به آموزشها ی مذهبی ، فرهنگی و .... را از ویژگی های مهدهای شهرستان عنوان به نحوی که در آموزشها سعی شده ویژگیها مذهبی شهرستان مد نظر باشد علیزاده با بیان اینکه اموزش در این سنین بیشتر جنبه تقلیدی دارد تا آموزش سنتی به گزینش مربیان مهدها و آموزش آنها قبل از شروع کار در مهد اشاره کرد وگفت: در حال حاضر قریب به ۶۳ نفر مربی آموزش دیده در مهد های کودک این شهرستان مشغول به کار می باشند .

آدرس کوتاه :