زمستان امسال 9 روستاي مهريز از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

زمستان امسال 9 روستاي مهريز از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.


فرماندار مهريز گفت : زمستان امسال 9 روستاي بخش مرکزي اين شهرستان به شبکه گازرساني شهرستان متصل مي شوند.
زمستان امسال 9 روستاي مهريز از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
احمدعلي زارعزاده افزود : اين روستاها شامل عصمت آباد، ميرک آباد، حسين آباد، مدوار ، هرفته ، خورميز سفلي و عليا و باغدهوک  مي باشد .
وي اضافه کرد : براي اجراي عمليات گازرساني و شبکه به 70 کيليومتر بيش از 35 ميليارد ريال از محل اعتبارات سفر رئيس جمهور به مهريز هزينه مي شود.
وي خاطر نشان کرد : در اين روستاها بيش از هشت هزار نفر زندگي مي کنند که به برکت نظام مقدس جمهوري اسلامي و پيگيري دولت کريمه از نعمت گاز بهره مند خو.اهد شد.
زارعزاده تصريح کرد : بصورت آزمايشي در هفته دولت هم نسبت به نصب علمک برخي از منازل مردم اقدام صورت مي گيرد.
آدرس کوتاه :