رییس پلیس راه استان: افزایش مبلغ جرائم رانندگی از ابتدای دی ماه

رییس پلیس راه استان: افزایش مبلغ جرائم رانندگی از ابتدای دی ماه


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رییس پلیس راه استان  در جلسه ای که با حضور فرماندار مهریز و جمعی ازمدیران دستگاه های اجرایی و ادارات مهریز  برگزار شد در خصوص اجرای مرحله دوم قانون جدید راهنمایی رانندگی از ابتدای دیماه در سراسر کشور خبر داد و گفت :با اجرای مرحله اول قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی از اردیبهشت ماه سال جاری و همراهی مردم با پلیس در این مدت کوتاه تلفات انسانی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. وی افزود:  در این مرحله از اجرای قانون جدید جرایم، سقف جریمه تا 200هزار تومان افزایش یافته است . حسینی با اشاره به افزایش مبلغ جرائم رانندگی از ابتدای دی ماه، گفت: هدف از افزایش مبلغ جریمه ها پیشگیری از وقوع تصادفات، کاهش تخلفات و افزایش بازدارندگی است اظهارداشت: براساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی از اول دی مبلغ جرائم رانندگی افزایش می یابد. وی افزود: جریمه سرعت و سبقت غیرمجاز حرکات مخاطره آمیز و عبور از چراغ قرمز 100هزار تومان، عبور ممنوع 50 هزار تومان، توقف دوبله، استفاده نکردن از کلاه ایمنی 30 هزار تومان و توقف غیرمجاز 20 هزار تومان است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اضافه کرد: استفاده از تلفن همراه نیز در سرعت 60 کیلومتر به بالا 50 هزار تومان و کمتر از 60 کیلومتر 30 هزار تومان جریمه دارد و جریمه بستن کمربند ایمنی در بزرگراهها و شهرهای بزرگ 30 هزار تومان و در شهرهای کوچک 15 هزار تومان است
رییس پلیس راه استان: افزایش مبلغ جرائم رانندگی از ابتدای دی ماه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رییس پلیس راه استان  در جلسه ای که با حضور فرماندار مهریز و جمعی ازمدیران دستگاه های اجرایی و ادارات مهریز  برگزار شد در خصوص اجرای مرحله دوم قانون جدید راهنمایی رانندگی از ابتدای دیماه در سراسر کشور خبر داد و گفت :با اجرای مرحله اول قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی از اردیبهشت ماه سال جاری و همراهی مردم با پلیس در این مدت کوتاه تلفات انسانی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.
وی افزود:  در این مرحله از اجرای قانون جدید جرایم، سقف جریمه تا 200هزار تومان افزایش یافته است .
حسینی با اشاره به افزایش مبلغ جرائم رانندگی از ابتدای دی ماه، گفت: هدف از افزایش مبلغ جریمه ها پیشگیری از وقوع تصادفات، کاهش تخلفات و افزایش بازدارندگی است
اظهارداشت: براساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی از اول دی مبلغ جرائم رانندگی افزایش می یابد.
وی افزود: جریمه سرعت و سبقت غیرمجاز حرکات مخاطره آمیز و عبور از چراغ قرمز 100هزار تومان، عبور ممنوع 50 هزار تومان، توقف دوبله، استفاده نکردن از کلاه ایمنی 30 هزار تومان و توقف غیرمجاز 20 هزار تومان است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اضافه کرد: استفاده از تلفن همراه نیز در سرعت 60 کیلومتر به بالا 50 هزار تومان و کمتر از 60 کیلومتر 30 هزار تومان جریمه دارد و جریمه بستن کمربند ایمنی در بزرگراهها و شهرهای بزرگ 30 هزار تومان و در شهرهای کوچک 15 هزار تومان است

آدرس کوتاه :