رییس هیئت بازرسی استان از روند حوزه انتخابیه مهریز، ابراز خرسندی كرد

رییس هیئت بازرسی استان از روند حوزه انتخابیه مهریز، ابراز خرسندی كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، ، رییس ستاد انتخابات استان از حوزه انتخابیه مهریز، ابركوه ، بافق، خاتم و بهاباد بازدید كرد. 'غلامحسین دشتی' با حضور در ستاد انتخابات حوزه مهریز در جریان برنامه های این ستاد قرار گرفت. وی همچنین در گفت و گو با اعضای این ستاد در جریان مسائل ، مشكلات و اقدامات برگزاری باشكوه انتخابات قرار گرفت. رییس ستاد انتخابات استان یزد، همچنین در این بازدید از تعدادی شعب ثبت نام و اخذ رای ثابت و سیار شهری و روستایی هم دیدن كرد. در این بازدید رییس هیئت اجرایی حوزه انتخابیه مهریز گزارشی از روند برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در سطح این حوزه را به اطلاع رییس ستاد انتخابات استان رسانید. 'مهدی كیانی مقدم' گفت: همه برنامه های برگزاری انتخابات در سطح این حوزه با كمال نظم و امنیت و با مشاركت گسترده و آگاهانه مردم برگزار می شود.
رییس هیئت بازرسی استان از روند حوزه انتخابیه مهریز، ابراز خرسندی كرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، ، رییس ستاد انتخابات استان از حوزه انتخابیه مهریز، ابركوه ، بافق، خاتم و بهاباد بازدید كرد.
'غلامحسین دشتی' با حضور در ستاد انتخابات حوزه مهریز در جریان برنامه های این ستاد قرار گرفت.
وی همچنین در گفت و گو با اعضای این ستاد در جریان مسائل ، مشكلات و اقدامات برگزاری باشكوه انتخابات قرار گرفت.
رییس ستاد انتخابات استان یزد، همچنین در این بازدید از تعدادی شعب ثبت نام و اخذ رای ثابت و سیار شهری و روستایی هم دیدن كرد.
در این بازدید رییس هیئت اجرایی حوزه انتخابیه مهریز گزارشی از روند برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در سطح این حوزه را به اطلاع رییس ستاد انتخابات استان رسانید.
'مهدی كیانی مقدم' گفت: همه برنامه های برگزاری انتخابات در سطح این حوزه با كمال نظم و امنیت و با مشاركت گسترده و آگاهانه مردم برگزار می شود.

آدرس کوتاه :