رییس اداره صنعت، معدن و تجارت مهریز از بازرسی و نظارت 11 واحد صنفی نانوایی در این شهرستان خبر داد.


به منظورارتقاء كيفيت نان در شهرستان مهريز توسط گشت مشترك بازرسي همراه بارييس شعبه تعزيزات حكومتي استان ونماينده مركز بهداشت در تاريخ 25/9/93 از11واحد نانوایی بازرسي بعمل آمد .

 به منظورارتقاء كيفيت نان در شهرستان مهريز توسط گشت مشترك بازرسي همراه بارييس شعبه تعزيزات حكومتي  استان ونماينده مركز بهداشت در تاريخ 25/9/93 از11واحد نانوایی بازرسي بعمل آمد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز و نقل ازحبيب ا... خلفايي رييس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهريزدر اين بازرسي از تعداد يازده واحد نانوايي بازرسي بعمل آمد كه سه واحد نانوايي به علت تخلف  كم فروشي و دو واحد صنفي لبنياتي بدليل تخلف تداخل صنفي و عدم درج قيمت، به اداره تعزيرات حكومتي معرفي شدند. .ضمنا از هر نانوايي نمونه هايي جهت آزمايشات بهداشتي توسط نماينده مركز بهداشت جمع آوري شد.


آدرس کوتاه :