رکابزن مهریزی در ماده استقامت جاده بر سکوی سوم ایستاد

رکابزن مهریزی در ماده استقامت جاده بر سکوی سوم ایستاد


سکوهای برتر استقامت در تصاحب رکابزنان تیم های مهریزی
رکابزن مهریزی در ماده استقامت جاده بر سکوی سوم ایستاد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نخستین مرحله از رقابتهای لیگ کورسی دوچرخه سواری جوانان در مواد جاده، با کسب مقام قهرمانی توسط رکابزن تیم کاشی پرسپولیس مهریز در ماده استقامت جاده به اتمام رسید.
نخستین مرحله از رقابتهای لیگ کورسی دوچرخه سواری جوانان در مواد جاده، از روز گذشته سه شنبه 19 اردیبهشت ماه به مدت 2 روز به میزبانی هیئت دوچرخه سواری استان یزد برگزار شد.
در دومین و آخرین روز از این مسابقات 62 رکابزنان امروز در ماده استقامت جاده به مسافت 80 کیلومتر در مسیر جاده خضرآباد با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان؛
یاسر اسدنیا از تیم کاشی پرسپولیس مهریز بر سکوی قهرمانی قرار گرفت، مهدی رجبی دیگر رکابزن این تیم مقام نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و مجید ابویی رکابزن مهریزی از تیم مهرطلبان یزد بر سکوی سوم ایستاد.
در نخستین دوره از رقابتهای لیگ کورسی دوچرخه سواری جوانان در مواد جاده، تیم های ( هیئت گلستان، هیئت بروجرد، هیئت نهاوند، مس کرمان، ترافیک تهران، کاشی پرسیولیس مهریز، مهرطلبان یزد، هیئت قزوین، پتروشیمی تبریز، هیئت شاهین شهراصفهان، هیئت خراسان جنوبی، هیئت خراسان رضوی، هیئت زنجان و سیمرغ نیشابور) حضور داشتند.

آدرس کوتاه :