رئیس مجمع نمایندگان استان یزد: اهانت و هتك حرمت به تمثال مبارك رهبر كبير انقلاب نشانه رذالت دشمنان قسم خورده نظام جمهوري اسلامي ايران و بي‌حرمتي به قطره قطره خون شهداست

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد: اهانت و هتك حرمت به تمثال مبارك رهبر كبير انقلاب نشانه رذالت دشمنان قسم خورده نظام جمهوري اسلامي ايران و بي‌حرمتي به قطره قطره خون شهداست


  رئیس مجمع نمایندگان استان یزد: اهانت و هتك حرمت به تمثال مبارك رهبر كبير انقلاب نشانه رذالت دشمنان قسم خورده نظام جمهوري اسلامي ايران و بي‌حرمتي به قطره قطره خون شهداست    کاظم فرهمند نماینده مردم مهریز ورئیس مجمع نمایندگان استان یزد:   16 آذر يادآور روزي‌ست كه همه مردم همپا با دانشجويان انقلابي انزجار خود را از آمريكا و دشمنان قسم خورده نظام جمهوري اسلامي اعلام كردند اما 16 آذر امسال، روزي كه بايد همه فريادها به سمت آمريكا روانه شود، دست‌هاي اندكي با آمريكا همسو و سناريوي اهانت و هتك حرمت به رهبر فقيد انقلاب را رقم زدند و با اهانت به تمثال مبارك امام راحل، كينه‌توزي خود را نسبت به اسلام و نظام جمهوري اسلامي اعلام كردند. وي افزود: آنچه كه زمينه هتك حرمت به امام راحل را رقم زد، مايه تاسف و تاثر شديد مسلمانان جهان است و همه وظيفه دارند در برابر اين مسئله موضع‌گيري كنند، زيرا امام (ره) يك شخصيت معمولي نيست و داراي چهره بزرگي در جهان است كه حفظ حرمت آن بر تمام مسلمانان آزاده واجب است. فرهمند خاطرنشان كرد: ‌ما هم نبايد انقلاب را بدون نام امام مطرح كنيم، چرا كه انقلاب بدون نام امام ‌معنا ندارد و هر فردي هم بخواهد بدون نام و هدف امام گامي بردارد، بايد مقابل او موضع‌گيري كرد. وي يادآور شد: اين حمايت‌ها از امام و انقلاب بايد ادامه داشته باشد تا چهره نفاق‌گونه كساني كه با طرح شعارهاي منافقانه سعي دارند وارد قلوب مردم شوند، بيشتر روشن ‌شود و ضروري‌ست تا دستگاه قضايي بدون مماشات با تمام كساني كه در زمينه به وجود آوردن چنين صحنه‌هاي شومي نقش داشته‌اند و در ماه‌هاي اخير فتنه‌گري كرده و دشمنان امام (ره) را به جسارت واداشته‌اند، برخورد قاطع كند. فرهمند افزود: اهانت و هتك حرمت به تمثال مبارك رهبر كبير انقلاب نشانه رذالت دشمنان قسم خورده نظام جمهوري اسلامي ايران و بي‌حرمتي به قطره قطره خون شهداست و به طور قطع نشانه شكست و به بن‌بست رسيدن خط فتنه‌گران است. وي افزود: واكنش وسيع و آگاهانه ملت در قبال اين حادثه نشان داد كه ملت به امام و رهبري و خون شهدا اعتقاد و ايمان راسخ دارد و اجازه نخواهد داد، پايه‌هاي اصلي اين انقلاب كه زمينه‌ساز انقلاب حضرت مهدي موعود (عج) است، آسيب ببيند.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد: اهانت و هتك حرمت به تمثال مبارك رهبر كبير انقلاب نشانه رذالت دشمنان قسم خورده نظام جمهوري اسلامي ايران و بي‌حرمتي به قطره قطره خون شهداست

 رئیس مجمع نمایندگان استان یزد: اهانت و هتك حرمت به تمثال مبارك رهبر كبير انقلاب نشانه رذالت دشمنان قسم خورده نظام جمهوري اسلامي ايران و بي‌حرمتي به قطره قطره خون شهداست

 

 کاظم فرهمند نماینده مردم مهریز ورئیس مجمع نمایندگان استان یزد:  16 آذر يادآور روزي‌ست كه همه مردم همپا با دانشجويان انقلابي انزجار خود را از آمريكا و دشمنان قسم خورده نظام جمهوري اسلامي اعلام كردند اما 16 آذر امسال، روزي كه بايد همه فريادها به سمت آمريكا روانه شود، دست‌هاي اندكي با آمريكا همسو و سناريوي اهانت و هتك حرمت به رهبر فقيد انقلاب را رقم زدند و با اهانت به تمثال مبارك امام راحل، كينه‌توزي خود را نسبت به اسلام و نظام جمهوري اسلامي اعلام كردند.
وي افزود: آنچه كه زمينه هتك حرمت به امام راحل را رقم زد، مايه تاسف و تاثر شديد مسلمانان جهان است و همه وظيفه دارند در برابر اين مسئله موضع‌گيري كنند، زيرا امام (ره) يك شخصيت معمولي نيست و داراي چهره بزرگي در جهان است كه حفظ حرمت آن بر تمام مسلمانان آزاده واجب است.
فرهمند خاطرنشان كرد: ‌ما هم نبايد انقلاب را بدون نام امام مطرح كنيم، چرا كه انقلاب بدون نام امام ‌معنا ندارد و هر فردي هم بخواهد بدون نام و هدف امام گامي بردارد، بايد مقابل او موضع‌گيري كرد.
وي يادآور شد: اين حمايت‌ها از امام و انقلاب بايد ادامه داشته باشد تا چهره نفاق‌گونه كساني كه با طرح شعارهاي منافقانه سعي دارند وارد قلوب مردم شوند، بيشتر روشن ‌شود و ضروري‌ست تا دستگاه قضايي بدون مماشات با تمام كساني كه در زمينه به وجود آوردن چنين صحنه‌هاي شومي نقش داشته‌اند و در ماه‌هاي اخير فتنه‌گري كرده و دشمنان امام (ره) را به جسارت واداشته‌اند، برخورد قاطع كند.
فرهمند افزود: اهانت و هتك حرمت به تمثال مبارك رهبر كبير انقلاب نشانه رذالت دشمنان قسم خورده نظام جمهوري اسلامي ايران و بي‌حرمتي به قطره قطره خون شهداست و به طور قطع نشانه شكست و به بن‌بست رسيدن خط فتنه‌گران است.
وي افزود: واكنش وسيع و آگاهانه ملت در قبال اين حادثه نشان داد كه ملت به امام و رهبري و خون شهدا اعتقاد و ايمان راسخ دارد و اجازه نخواهد داد، پايه‌هاي اصلي اين انقلاب كه زمينه‌ساز انقلاب حضرت مهدي موعود (عج) است، آسيب ببيند.

آدرس کوتاه :