رئیس شرکت نفت مهریز خبر داد: کشف 450 هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق در مهريز

رئیس شرکت نفت مهریز خبر داد: کشف 450 هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق در مهريز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس شرکت نفت ناحیه مهریز از کشف 450 هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق به ارزش 585 میلیون تومان خبر داد. محمود زارع اظهار داشت: در حین بازدید نیروهای شرکت نفت ناحیه مهریز از جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در سطح شهرستان، 450 هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف و مراتب به نیروهای امنیتی و انتظامی اعلام شد. وی افزود: نیروهای شرکت نفت در این بازدید شاهد پلمپ کردن غیرمجاز یک نفتکش 30هزار لیتری در جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی در بلوار امام خمینی (ره) مهریز بودند و با پیگیری‌های صورت گرفته، 9 نفتکش دیگر در همین راستا توقیف شدند و 12 نفر نیز تحویل مراجع قضائی شدند. زارع بیان کرد: نفتکش‌ها فرآورده‌ها را به واحدی صنعتی و نیمه تعطیل در شهرک صنعتی مهریز انتقال داده و بنا به پیگیری و اظهار یکی از رانندگان نفتکش‌ها، فرآورده‌ها از آنجا به کشور افغانستان انتقال می‌یافت. رئیس شرکت نفت ناحیه مهریز افزود: پنج نفتکش پر از فرآورده و چندین هزار لیتر فرآورده ذخیره شده در تانکرهای ثابت و زیرزمینی در این واحد صنعتی کشف و پس از پیگیری و ثابت شدن قاچاق بودن این فرآورده‌ها، به انبار شهید صدوقی شرکت فرآوردهای نفتی منطقه یزد انتقال داده شد. وی گفت: بنا به تایید شرکت استاندارد ملی، این فرآورده‌ها، فرآورده‌های یارانه‌ای و خارج از چرخه توزیع بوده است. زارع ضمن قدردانی از همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی شهرستان مهریز اظهار داشت: بازرسی و گشت‌های دوره‌ای شرکت نفت ناحیه مهریز از جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی سه دوره در ماه صورت می‌گیرد.
رئیس شرکت نفت مهریز خبر داد: کشف 450 هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق در مهريز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس شرکت نفت ناحیه مهریز از کشف 450 هزار لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق به ارزش 585 میلیون تومان خبر داد.

محمود زارع اظهار داشت: در حین بازدید نیروهای شرکت نفت ناحیه مهریز از جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در سطح شهرستان، 450 هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف و مراتب به نیروهای امنیتی و انتظامی اعلام شد.
وی افزود: نیروهای شرکت نفت در این بازدید شاهد پلمپ کردن غیرمجاز یک نفتکش 30هزار لیتری در جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی در بلوار امام خمینی (ره) مهریز بودند و با پیگیری‌های صورت گرفته، 9 نفتکش دیگر در همین راستا توقیف شدند و 12 نفر نیز تحویل مراجع قضائی شدند.
زارع بیان کرد: نفتکش‌ها فرآورده‌ها را به واحدی صنعتی و نیمه تعطیل در شهرک صنعتی مهریز انتقال داده و بنا به پیگیری و اظهار یکی از رانندگان نفتکش‌ها، فرآورده‌ها از آنجا به کشور افغانستان انتقال می‌یافت.
رئیس شرکت نفت ناحیه مهریز افزود: پنج نفتکش پر از فرآورده و چندین هزار لیتر فرآورده ذخیره شده در تانکرهای ثابت و زیرزمینی در این واحد صنعتی کشف و پس از پیگیری و ثابت شدن قاچاق بودن این فرآورده‌ها، به انبار شهید صدوقی شرکت فرآوردهای نفتی منطقه یزد انتقال داده شد.
وی گفت: بنا به تایید شرکت استاندارد ملی، این فرآورده‌ها، فرآورده‌های یارانه‌ای و خارج از چرخه توزیع بوده است.
زارع ضمن قدردانی از همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی شهرستان مهریز اظهار داشت: بازرسی و گشت‌های دوره‌ای شرکت نفت ناحیه مهریز از جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی سه دوره در ماه صورت می‌گیرد.

آدرس کوتاه :