رئیس شرکت فرآورده‌های نفتی مهریز خبر داد: احداث 4 جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی در مهریز و خاتم

رئیس شرکت فرآورده‌های نفتی مهریز خبر داد: احداث 4 جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی در مهریز و خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس شرکت فرآورده‌های نفتی مهریز از احداث چهار جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی در مهریز و خاتم خبر داد.  محمود زارع در حاشیه برگزاری دوره آموزشی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مهریز اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره را پیشگیری از بروز هر گونه حادثه جانی، مالی، تاسیساتی و محیط زیستی در جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی سطح شهرستان است. وی افزود: کلاس‌های این دوره در دو نوبت صبح و عصر به صورت تئوری و عملی توسط واحد ایمنی و آتش‌نشانی منطقه یزد در شرکت نفت ناحیه مهریز برگزار و در پایان دوره به شرکت‌کنندگان گواهی آموزشی ارائه می‌شود. زارع بیان کرد: بیش از 90 نفر از شهرستان‌های مهریز و خاتم در دو نوبت صبح و عصر با شرکت در این دوره توان عملکرد و مدیریت پرسنل را در زمان بروز حادثه افزایش داده و در انجام وظایف محوله با رعایت الزامات ایمنی و محیط زیست و تصمیم درست و اقدام به موقع از گسترش میدان حادثه و بروز خسارات احتمالی بیشتر جلوگیری می‌کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود از فعالیت 21 مرکز عرضه فرآورده‌های نفتی در شهرستان‌های مهریز و خاتم خبر داد و خاطرنشان کرد: 17 جایگاه بنزین و گازوئیل و چهار جایگاه سی ان جی در شهرستان‌های مهریز و خاتم وظیفه عرضه سوخت به مردم را بر عهده دارند. زارع همچنین از احداث چهار جایگاه جدید عرضه سوخت در شهرستان‌های مهریز و خاتم خبر داد و افزود: دو جایگاه عرضه بنزین و گازوئیل با پیشرفت فیزیکی 50 درصد در شهرستان‌های مهریز و خاتم و دو جایگاه سی ان جی در شهرستان خاتم در حال احداث است. وی عنوان کرد: با احداث این جایگاه‌ها، تعداد جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی زیر نظر شرکت نفت ناحیه مهریز به 25 مرکز می‌رسد. زارع در مورد جایگاه‌های سی ان جی شهرستان خاتم افزود: یک جایگاه سی ان جی در مروست با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است که انتقال گاز تنها مشکل تکمیل آن است و یک جایگاه نیز در هرات با 95 درصد پیشرفت فیزیکی در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.
رئیس شرکت فرآورده‌های نفتی مهریز خبر داد: احداث 4 جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی در مهریز و خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس شرکت فرآورده‌های نفتی مهریز از احداث چهار جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی در مهریز و خاتم خبر داد.
 محمود زارع در حاشیه برگزاری دوره آموزشی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مهریز اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره را پیشگیری از بروز هر گونه حادثه جانی، مالی، تاسیساتی و محیط زیستی در جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی سطح شهرستان است.
وی افزود: کلاس‌های این دوره در دو نوبت صبح و عصر به صورت تئوری و عملی توسط واحد ایمنی و آتش‌نشانی منطقه یزد در شرکت نفت ناحیه مهریز برگزار و در پایان دوره به شرکت‌کنندگان گواهی آموزشی ارائه می‌شود.
زارع بیان کرد: بیش از 90 نفر از شهرستان‌های مهریز و خاتم در دو نوبت صبح و عصر با شرکت در این دوره توان عملکرد و مدیریت پرسنل را در زمان بروز حادثه افزایش داده و در انجام وظایف محوله با رعایت الزامات ایمنی و محیط زیست و تصمیم درست و اقدام به موقع از گسترش میدان حادثه و بروز خسارات احتمالی بیشتر جلوگیری می‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از فعالیت 21 مرکز عرضه فرآورده‌های نفتی در شهرستان‌های مهریز و خاتم خبر داد و خاطرنشان کرد: 17 جایگاه بنزین و گازوئیل و چهار جایگاه سی ان جی در شهرستان‌های مهریز و خاتم وظیفه عرضه سوخت به مردم را بر عهده دارند.
زارع همچنین از احداث چهار جایگاه جدید عرضه سوخت در شهرستان‌های مهریز و خاتم خبر داد و افزود: دو جایگاه عرضه بنزین و گازوئیل با پیشرفت فیزیکی 50 درصد در شهرستان‌های مهریز و خاتم و دو جایگاه سی ان جی در شهرستان خاتم در حال احداث است.
وی عنوان کرد: با احداث این جایگاه‌ها، تعداد جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی زیر نظر شرکت نفت ناحیه مهریز به 25 مرکز می‌رسد.
زارع در مورد جایگاه‌های سی ان جی شهرستان خاتم افزود: یک جایگاه سی ان جی در مروست با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است که انتقال گاز تنها مشکل تکمیل آن است و یک جایگاه نیز در هرات با 95 درصد پیشرفت فیزیکی در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

آدرس کوتاه :