رئیس شبکه بهداشت و درمان مهریز خبر داد: احداث دو مرکز بهداشتی درمانی در روستاهای مهریز

رئیس شبکه بهداشت و درمان مهریز خبر داد: احداث دو مرکز بهداشتی درمانی در روستاهای مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس شبکه بهداشت و درمان مهریز از احداث دو مرکز بهداشتی درمانی در روستاهای مهریز خبر داد. محمدمهدی حسن‌پور به بیان برخی پروژه‌های عمرانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پرداخت و از احداث دو مرکز بهداشتی درمانی در روستاهای بنادک السادات و منشاد خبر داد. وی افزود: با تخریب ساختمان قدیمی مرکز بهداشتی درمانی روستای بنادک السادات، ساختمان جدید این مرکز به همراه محیط زیست پزشک در دو طبقه با اعتبار 120 میلیون تومان و با تخریب ساختمان قدیمی مرکز بهداشتی درمانی روستای منشاد ساختمان جدید این مرکز هم همراه با محیط زیست پزشک و ماما در دو طبقه با اعتبار 120 میلیون تومان احداث خواهد شد. حسن‌پور تصریح کرد: اعتبار 90 میلیون تومان برای فاز دوم ساختمان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان تخصیص یافته و امید است بقیه این مبلغ نیز با توجه مسئولان استان تامین شود. وی همچنین از احداث دو محیط زیست پزشک دیگر برای مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خبر داد و افزود: عملیات احداث دو محیط زیست پزشک برای مراکز بهداشتی درمانی پاکنژاد و خورمیز با اعتبار 100 میلیون تومان نیز به زودی آغاز خواهد شد. خانه بهداشت روستای مرادآباد با اعتبار 50 میلیون تومان، تجهیزات اداری تا مبلغ 15 میلیون تومان برای مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشتی و آموزشگاه‌ها، تعمیرات عمرانی تا سقف 20 میلیون تومان برای مراکز و خانه‌های بهداشت از دیگر پروژه‌های عمرانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز در سال 1391 است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان مهریز خبر داد: احداث دو مرکز بهداشتی درمانی در روستاهای مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس شبکه بهداشت و درمان مهریز از احداث دو مرکز بهداشتی درمانی در روستاهای مهریز خبر داد.
محمدمهدی حسن‌پور به بیان برخی پروژه‌های عمرانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پرداخت و از احداث دو مرکز بهداشتی درمانی در روستاهای بنادک السادات و منشاد خبر داد.
وی افزود: با تخریب ساختمان قدیمی مرکز بهداشتی درمانی روستای بنادک السادات، ساختمان جدید این مرکز به همراه محیط زیست پزشک در دو طبقه با اعتبار 120 میلیون تومان و با تخریب ساختمان قدیمی مرکز بهداشتی درمانی روستای منشاد ساختمان جدید این مرکز هم همراه با محیط زیست پزشک و ماما در دو طبقه با اعتبار 120 میلیون تومان احداث خواهد شد.
حسن‌پور تصریح کرد: اعتبار 90 میلیون تومان برای فاز دوم ساختمان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان تخصیص یافته و امید است بقیه این مبلغ نیز با توجه مسئولان استان تامین شود.
وی همچنین از احداث دو محیط زیست پزشک دیگر برای مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خبر داد و افزود: عملیات احداث دو محیط زیست پزشک برای مراکز بهداشتی درمانی پاکنژاد و خورمیز با اعتبار 100 میلیون تومان نیز به زودی آغاز خواهد شد.
خانه بهداشت روستای مرادآباد با اعتبار 50 میلیون تومان، تجهیزات اداری تا مبلغ 15 میلیون تومان برای مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشتی و آموزشگاه‌ها، تعمیرات عمرانی تا سقف 20 میلیون تومان برای مراکز و خانه‌های بهداشت از دیگر پروژه‌های عمرانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز در سال 1391 است.

آدرس کوتاه :