رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز خبر داد: پیشرفت 90 درصدی احداث سردرب این دانشگاه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز خبر داد: پیشرفت 90 درصدی احداث سردرب این دانشگاه


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جلیل بیک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز از از پیشرفت 90 درصدی پروژه احداث سردرب این دانشگاه خبر داد. وی افزود: این پروژه با مساحت 180 متر مربع با اعتبار 110 میلیون تومان در حال تکمیل می باشد. وی با بیان اینکه بیش از 800 دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مهریز مشغول به تحصیل هستند افزود: این دانشجویان در 33 رشته كاردانی و كارشناسی از اقصی نقاط كشور مشغول به تحصیل می باشند . وی اضافه كرد:علاوه بر رشته های كاردانی و كارشناسی،سه رشته كارشناسی ارشد هم با حضور 70 دانشجو در رشته برق با سه گرایش كنترل ، قدرت و الكترونیك وجود دارد . رییس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز یكی از برنامه های مهم این دانشگاه را گسترش رشته های كارشناسی ارشد طی سال های آینده ذكر كرد . بیك اظهار داشت:از ابتدای راه اندازی این دانشگاه در سال 1387 تاكنون بیش از یك هزار و 800 دانشجو فارغ التحصیل شده اند كه از این تعداد یك هزار و 400 نفر در رشته های كارشناسی و بقیه هم كاردانی می باشد . این مسئول یكی از برنامه های آینده این دانشگاه را راه اندازی رشته مكانیك برای سال های آینده عنوان كرد. وی با اشاره به اینكه دانشگاه آزاد اسلامی مهریز در سطح كشور بخاطر داشتن همه رشته های برق یك دانشگاه مهم در این زمینه محسوب می گردد بر راه اندازی رشته های ارشد برق در آینده نزدیك خبرداد.   
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز خبر داد: پیشرفت 90 درصدی احداث سردرب این دانشگاه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، جلیل بیک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز از از پیشرفت 90 درصدی پروژه احداث سردرب این دانشگاه خبر داد.
وی افزود: این پروژه با مساحت 180 متر مربع با اعتبار 110 میلیون تومان در حال تکمیل می باشد.
وی با بیان اینکه بیش از 800 دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مهریز مشغول به تحصیل هستند افزود: این دانشجویان در 33 رشته كاردانی و كارشناسی از اقصی نقاط كشور مشغول به تحصیل می باشند .
وی اضافه كرد:علاوه بر رشته های كاردانی و كارشناسی،سه رشته كارشناسی ارشد هم با حضور 70 دانشجو در رشته برق با سه گرایش كنترل ، قدرت و الكترونیك وجود دارد .
رییس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز یكی از برنامه های مهم این دانشگاه را گسترش رشته های كارشناسی ارشد طی سال های آینده ذكر كرد .
بیك اظهار داشت:از ابتدای راه اندازی این دانشگاه در سال 1387 تاكنون بیش از یك هزار و 800 دانشجو فارغ التحصیل شده اند كه از این تعداد یك هزار و 400 نفر در رشته های كارشناسی و بقیه هم كاردانی می باشد .
این مسئول یكی از برنامه های آینده این دانشگاه را راه اندازی رشته مكانیك برای سال های آینده عنوان كرد.
وی با اشاره به اینكه دانشگاه آزاد اسلامی مهریز در سطح كشور بخاطر داشتن همه رشته های برق یك دانشگاه مهم در این زمینه محسوب می گردد بر راه اندازی رشته های ارشد برق در آینده نزدیك خبرداد. 
 

آدرس کوتاه :