رئیس دامپزشکی مهریز خبر داد: 9 هزار رأس دام سنگین در مهریز مایه‌کوبی می‌شوند

رئیس دامپزشکی مهریز خبر داد: 9 هزار رأس دام سنگین در مهریز مایه‌کوبی می‌شوند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس شبکه دامپزشکی مهریز از مایه‌‌کوبی بیش از 9 هزار رأس گاو در این شهرستان علیه تب برفکی به صورت رایگان خبر داد. احسان آقابابایی اظهار داشت: طرح رایگان و سراسری مایه‌کوبی تب برفکی در شهرستان مهریز از 20 فروردین‌ماه سال جاری آغاز شد و به مدت 27 روز کاری ادامه خواهد داشت. وی افزود: در طول این مدت تمام جمعیت دام سنگین شهرستان یعنی 9 هزار رأس گاو علیه تب برفکی با استفاده از تمام ظرفیت بخش دولتی و خصوصی مایه‌کوبی خواهند شد. وی تأکید کرد: بعد از اتمام این طرح هیچ‌گونه مایه‌کوبی در دامداری‌ها انجام نخواهد شد، بنابراین دامداران شهرستان مهریز با مراجعه به شبکه دامپزشکی شهرستان حساسیت و پی‌گیری لازم را در این زمینه داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: رویه کاری شبکه دامپزشکی شهرستان مهریز این است که به صورت خودکار به تمامی دامداری‌های کوچک و بزرگ اعزام و مایه‌کوبی را انجام دهند. آقابابایی با اشاره به وضعیت شیوع تب برفکی در شهرستان مهریز افزود: خوش‌بختانه با انجام واکسیناسیون مستمر در سال‌های گذشته در حال حاضر موردی از تب برفکی در سطح شهرستان نداریم. وی بیان کرد: بیماری تب برفکی از بیماری‌های ویروسی مهم است که می‌تواند باعث مرگ و میر در دام نابالغ و کاهش تولید شیر و ضریب تبدیل در دام بالغ شود.
رئیس دامپزشکی مهریز خبر داد: 9 هزار رأس دام سنگین در مهریز مایه‌کوبی می‌شوند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس شبکه دامپزشکی مهریز از مایه‌‌کوبی بیش از 9 هزار رأس گاو در این شهرستان علیه تب برفکی به صورت رایگان خبر داد.
احسان آقابابایی اظهار داشت: طرح رایگان و سراسری مایه‌کوبی تب برفکی در شهرستان مهریز از 20 فروردین‌ماه سال جاری آغاز شد و به مدت 27 روز کاری ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در طول این مدت تمام جمعیت دام سنگین شهرستان یعنی 9 هزار رأس گاو علیه تب برفکی با استفاده از تمام ظرفیت بخش دولتی و خصوصی مایه‌کوبی خواهند شد.
وی تأکید کرد: بعد از اتمام این طرح هیچ‌گونه مایه‌کوبی در دامداری‌ها انجام نخواهد شد، بنابراین دامداران شهرستان مهریز با مراجعه به شبکه دامپزشکی شهرستان حساسیت و پی‌گیری لازم را در این زمینه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: رویه کاری شبکه دامپزشکی شهرستان مهریز این است که به صورت خودکار به تمامی دامداری‌های کوچک و بزرگ اعزام و مایه‌کوبی را انجام دهند.
آقابابایی با اشاره به وضعیت شیوع تب برفکی در شهرستان مهریز افزود: خوش‌بختانه با انجام واکسیناسیون مستمر در سال‌های گذشته در حال حاضر موردی از تب برفکی در سطح شهرستان نداریم.
وی بیان کرد: بیماری تب برفکی از بیماری‌های ویروسی مهم است که می‌تواند باعث مرگ و میر در دام نابالغ و کاهش تولید شیر و ضریب تبدیل در دام بالغ شود.

آدرس کوتاه :