رئیس ثبت احوال شهرستان مهریز/ امیرعلی و فاطمه،محبوب ترین نام ها در شهرستان مهریز


رئیس ثبت احوال شهرستان مهریز ازبیشترین فراونی اسامی انتخابی امیرعلی و فاطمه در ولادت ثبت شده سال 93 در شهرستان مهریز خبرداد.

رئیس ثبت احوال شهرستان مهریز ازبیشترین فراونی اسامی انتخابی امیرعلی و فاطمه در ولادت ثبت شده سال 93 در شهرستان مهریز خبرداد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز:سید محمدمهدی جعفریانی رئیس ثبت احوال شهرستان گفت:درسال 93تعداد1172نفرولادت در شهرستان مهریز به ثبت رسیده است که به ترتیب  فراوانی نامهای برتر امیر علی، ابوالفضل، حسین، محمدطاها و امیرمحمد در بین پسران(586 نفر)و فاطمه، زهرا ، زینب،نازنین زهرا و ثنا در بین دختران(586نفر)بوده است که به بشرح ذیل می باشد:

 پسر

امیرعلی

ابوالفضل   

حسین

 

محمدطاها

امیرمحمد

31

31

28

 

22

19

 

 دختر

فاطمه

زهرا

زینب

 

نازنین زهرا

ثنا

 

78

49

27

 

22

12

 

 

آدرس کوتاه :