رئیس بنیاد مسکن مهریز خبر داد :اغاز ودیعه گذاری واحد های در حال ساخت مسکن شهری و روستای توسط بنیاد مسکن مهریز

رئیس بنیاد مسکن مهریز خبر داد :اغاز ودیعه گذاری واحد های در حال ساخت مسکن شهری و روستای توسط بنیاد مسکن مهریز


رئیس بنیاد مسکن مهریز خبر داد :اغاز ودیعه گذاری واحد های در حال ساخت   مسکن شهری و روستای   توسط   بنیاد مسکن مهریز   سید   علی حیدری   رئیس بنیاد مسکن شهرستان مهریز در گزارشی :   از   اغاز   مرحله   ودیعه   گذاری با شرایط ویژه واحد های در حال ساخت   مسکن شهری وروستای توسط بنیاد مسکن خبر داد وشرایط   ودیعه   گذاران   را نداشتن زمین   وخانه   و   متاهل بودن متقاضی ذکر کرد حیدری در گزارش خود  گفت :   در سالهای گذشته   همواره   هدف اصلی بنیاد مسکن مهریز اجرای سیاست دولت در راستای   هر ایرانی   یک   خانه بوده است وی   گفت   نداشتن مسکن    سد بزرگی   در سر راه جوانان بوده است و بنیاد   مسکن انقلاب اسلامی   تمام تلاش خود را برای   رفع   این   مشکل به کار میگیرد و هم اکنون نیز کار ساخت وساز واحد های مسکونی در مناطق   مختلف   شهری وروستای مهریز به مراحل پایانی خود رسیده   و 80 درصد از مراحل اجرای   ان   به   پایان رسیده است وی افزود 52 واحد   با متراژ 165 متر   در شهرک شهید بهشتی   مهریز   اماده بهره برداری است   117 واحد   مسکن روستای نیز در   روستای   خورمیز با   مساحت هر واحد   85 متر   مراحل پایانی خود را پشت سرمیگذارد   و 20 واحد دیگر نیز در شهرک ولیعصر در حال ساخت است که اعتبار ان از برکات سفر رهبری است رئیس بنیاد مسکن مهریز ازاتمام اسفالت   و زیر سازی   بیش از   45 هزار متر از معابر   روستای خبر داد وگفت اسفالت و زیر سازی و جدول گذاری   معابر روستای جزئی از وظایف بنیاد مسکن است و   بنیاد   مسکن مهریز   نیز   با زیر سازی   و اسفالت بیش از 45   هزار متر از معابر   روستاهای   مختلف   مهریز   گام   مهمی   در   راستای اهداف   خود برداشته است وی اعتبار این طرح را بیش از 580 میلیون تومان   عنوان   کرد وی   در پایان از   احداث سه پارک   در روستاهای شهرستان مهریز با   اعتباری بیش از 350 میلون ریال خبر داد
رئیس بنیاد مسکن مهریز خبر داد :اغاز ودیعه گذاری واحد های در حال ساخت مسکن شهری و روستای توسط بنیاد مسکن مهریز

رئیس بنیاد مسکن مهریز خبر داد :اغاز ودیعه گذاری واحد های در حال ساخت  مسکن شهری و روستای  توسط  بنیاد مسکن مهریز

 

سید  علی حیدری  رئیس بنیاد مسکن شهرستان مهریز در گزارشی :  از  اغاز  مرحله  ودیعه  گذاری با شرایط ویژه واحد های در حال ساخت  مسکن شهری وروستای توسط بنیاد مسکن خبر داد وشرایط  ودیعه  گذاران  را نداشتن زمین  وخانه  و  متاهل بودن متقاضی ذکر کرد

حیدری در گزارش خود  گفت :  در سالهای گذشته  همواره  هدف اصلی بنیاد مسکن مهریز اجرای سیاست دولت در راستای  هر ایرانی  یک  خانه بوده است وی  گفت

 نداشتن مسکن   سد بزرگی  در سر راه جوانان بوده است و بنیاد  مسکن انقلاب اسلامی  تمام تلاش خود را برای  رفع  این  مشکل به کار میگیرد و هم اکنون نیز کار ساخت وساز واحد های مسکونی در مناطق  مختلف  شهری وروستای مهریز به مراحل پایانی خود رسیده  و 80 درصد از مراحل اجرای  ان  به  پایان رسیده است

وی افزود

52 واحد  با متراژ 165 متر  در شهرک شهید بهشتی  مهریز  اماده بهره برداری است  117 واحد  مسکن روستای نیز در  روستای  خورمیز با  مساحت هر واحد  85 متر  مراحل پایانی خود را پشت سرمیگذارد  و 20 واحد دیگر نیز در شهرک ولیعصر در حال ساخت است که اعتبار ان از برکات سفر رهبری است

رئیس بنیاد مسکن مهریز ازاتمام اسفالت  و زیر سازی  بیش از  45 هزار متر از معابر  روستای خبر داد وگفت اسفالت و زیر سازی و جدول گذاری  معابر روستای جزئی از وظایف بنیاد مسکن است و  بنیاد  مسکن مهریز  نیز  با زیر سازی  و اسفالت بیش از 45  هزار متر از معابر  روستاهای  مختلف  مهریز  گام  مهمی  در  راستای اهداف  خود برداشته است وی اعتبار این طرح را بیش از 580 میلیون تومان  عنوان  کرد وی  در پایان از  احداث سه پارک  در روستاهای شهرستان مهریز با  اعتباری بیش از 350 میلون ریال خبر داد

آدرس کوتاه :