رئیس اوقاف و امور خیریه مهریز: افزایش 50 درصدی درآمد موقافات مهریز

رئیس اوقاف و امور خیریه مهریز: افزایش 50 درصدی درآمد موقافات مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، میرجلیلی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهریز گفت: در شهرستان مهریز بالای 1800 موقوفه داریم و 4000 رقبه که بیش از 60 درصد از این موقافات و رقبات با نیت روضه خوانی امام حسین هست. وی افزود: مهمترین کار اداره اوقاف و امور خیریه مهریز تصحیح و تکمیل سامانه جامع اطلاعات موقافت و بقاع متبرکه بود میرجلیلی تصریح کرد: در شهرستان مهریز با تعامل مستاجرین داشتند بالغ بر 50 درصد افزایش در آمد داشتیم. وی افزود: جدیدترین موقوفه مهریز مربوط به دوم مهرماه 91 هست که قطعه زمینی با مقداری در روستای منشاد توسط آقای ناصری برای روضه خوانی سیدو سالار شهیدان وقف شده است، قدیمیتری موقوفه ما موقوفه ای است موسوم به خانش بیگم دختر شاه اسماعیب صفوی بوده و مربوط به سال 963 هجری قمری یعنی بالغ بر 440 سال پیش که الان هم مردم از برکات این موقوفه بهره میگیرند.
رئیس اوقاف و امور خیریه مهریز: افزایش 50 درصدی درآمد موقافات مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، میرجلیلی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهریز گفت: در شهرستان مهریز بالای 1800 موقوفه داریم و 4000 رقبه که بیش از 60 درصد از این موقافات و رقبات با نیت روضه خوانی امام حسین هست.
وی افزود: مهمترین کار اداره اوقاف و امور خیریه مهریز تصحیح و تکمیل سامانه جامع اطلاعات موقافت و بقاع متبرکه بود
میرجلیلی تصریح کرد: در شهرستان مهریز با تعامل مستاجرین داشتند بالغ بر 50 درصد افزایش در آمد داشتیم.
وی افزود: جدیدترین موقوفه مهریز مربوط به دوم مهرماه 91 هست که قطعه زمینی با مقداری در روستای منشاد توسط آقای ناصری برای روضه خوانی سیدو سالار شهیدان وقف شده است، قدیمیتری موقوفه ما موقوفه ای است موسوم به خانش بیگم دختر شاه اسماعیب صفوی بوده و مربوط به سال 963 هجری قمری یعنی بالغ بر 440 سال پیش که الان هم مردم از برکات این موقوفه بهره میگیرند.

آدرس کوتاه :