رئیس اداره منابع طبیعی مهریز: بهادران در انتظار بیابان‌زدایی است

رئیس اداره منابع طبیعی مهریز: بهادران در انتظار بیابان‌زدایی است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، علی زارع‌سروی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز همزمان با نزدیک شدن به آغاز عملیات بیابان‌زدایی دهستان بهادران اظهار داشت: بیابان‌زایی در مناطق خشک جهان و از جمله درکشور ما یک موضوع نگران‌کننده زیست محیطی است و سازمان‌های جهانی به این امر توجه خاص داشته و تعهداتی را برای کشورهای ذی‌ربط ایجاد کرده‌اند که در کشور ما این مهم بر عهده ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری است. وی با اشاره به اینکه از 674 هزار و 535 هکتار وسعت عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان مهریز، بالغ بر 16هزار و 774 هکتار آن را مناطق بیابانی تشکیل می‌دهد، افزود: عدم مقابله با بیابان‌زایی و جدی نگرفتن آن نگران‌کننده است و توسعه را با مشکل مواجه خواهد کرد. زارع‌سروی عنوان کرد: در این راستا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز در آغاز اقدام به شناسایی مناطق بحرانی بیابان‌زایی، تهیه طرح و در مرحله بعدی تامین اعتبار کرده که در نهایت اجرای عملیات مناسب برای کنترل و مهار کانون‌های بحرانی را به دنبال دارد. این مسئول خاطرنشان کرد: محدوده مطالعاتی مساحتی بالغ بر 10هزار و 606  هکتار بوده و این کانون بحرانی در دهستان بهادران واقع شده و بخش بزرگی از دشت بزرگ بهادران است و به دلیل برخی عوامل طبیعی بیابان‌زایی و نیز عوامل انسانی از قبیل بهره‌برداری‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، فقر پوشش گیاهی، بارندگی ناچیز و وزش بادهای موسمی زمینه پدیده بیابان‌زایی و فرسایش بادی را فراهم آورده و طوفان‌های شن را به دنبال داشته که طی چند سال گذشته خسارات زیادی را به مزارع کشاورزی و تاسیسات وارد کرده است. زارع‌سروی عنوان کرد: در چند سال گذشته هیچ‌گونه اعتباری در این زمینه اختصاص نیافته بود. وی ادامه داد: این اداره در سال جاری به منظور کاهش اثرات مخرب این پدیده و جلوگیری از پیشروی شن‌های روان، اقدام به اجرای عملیات بیابان‌زدایی و تثبیت شن‌های روان در کانون‌های بحرانی می‌کند و اعتباری بالغ بر 150 میلیون ریال برای این امر اختصاص یافته و 10 هکتار از مساحت محدوده طرح با کشت گونه‌های مقاوم بیابان‌زدایی می‌شود. زارع‌سروی اظهار امیدواری کرد: در آینده‌ای نزدیک با تخصیص اعتبارات لازم از سوی مسئولان، عملیات اجرایی در کل محدوده مطالعاتی انجام شود.
رئیس اداره منابع طبیعی مهریز: بهادران در انتظار بیابان‌زدایی است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، علی زارع‌سروی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز همزمان با نزدیک شدن به آغاز عملیات بیابان‌زدایی دهستان بهادران اظهار داشت: بیابان‌زایی در مناطق خشک جهان و از جمله درکشور ما یک موضوع نگران‌کننده زیست محیطی است و سازمان‌های جهانی به این امر توجه خاص داشته و تعهداتی را برای کشورهای ذی‌ربط ایجاد کرده‌اند که در کشور ما این مهم بر عهده ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری است.
وی با اشاره به اینکه از 674 هزار و 535 هکتار وسعت عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان مهریز، بالغ بر 16هزار و 774 هکتار آن را مناطق بیابانی تشکیل می‌دهد، افزود: عدم مقابله با بیابان‌زایی و جدی نگرفتن آن نگران‌کننده است و توسعه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
زارع‌سروی عنوان کرد: در این راستا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز در آغاز اقدام به شناسایی مناطق بحرانی بیابان‌زایی، تهیه طرح و در مرحله بعدی تامین اعتبار کرده که در نهایت اجرای عملیات مناسب برای کنترل و مهار کانون‌های بحرانی را به دنبال دارد.
این مسئول خاطرنشان کرد: محدوده مطالعاتی مساحتی بالغ بر 10هزار و 606  هکتار بوده و این کانون بحرانی در دهستان بهادران واقع شده و بخش بزرگی از دشت بزرگ بهادران است و به دلیل برخی عوامل طبیعی بیابان‌زایی و نیز عوامل انسانی از قبیل بهره‌برداری‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، فقر پوشش گیاهی، بارندگی ناچیز و وزش بادهای موسمی زمینه پدیده بیابان‌زایی و فرسایش بادی را فراهم آورده و طوفان‌های شن را به دنبال داشته که طی چند سال گذشته خسارات زیادی را به مزارع کشاورزی و تاسیسات وارد کرده است.
زارع‌سروی عنوان کرد: در چند سال گذشته هیچ‌گونه اعتباری در این زمینه اختصاص نیافته بود.
وی ادامه داد: این اداره در سال جاری به منظور کاهش اثرات مخرب این پدیده و جلوگیری از پیشروی شن‌های روان، اقدام به اجرای عملیات بیابان‌زدایی و تثبیت شن‌های روان در کانون‌های بحرانی می‌کند و اعتباری بالغ بر 150 میلیون ریال برای این امر اختصاص یافته و 10 هکتار از مساحت محدوده طرح با کشت گونه‌های مقاوم بیابان‌زدایی می‌شود.
زارع‌سروی اظهار امیدواری کرد: در آینده‌ای نزدیک با تخصیص اعتبارات لازم از سوی مسئولان، عملیات اجرایی در کل محدوده مطالعاتی انجام شود.

آدرس کوتاه :