رئیس اداره تعاون روستایی مهریز: 5500 تن اقلام مازاد مصرف کشاورزان در مهریز خریداری شد

رئیس اداره تعاون روستایی مهریز: 5500 تن اقلام مازاد مصرف کشاورزان در مهریز خریداری شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس تعاون روستایی مهریز گفت :در سال گذشته 5500 تن از اقلام مازاد مصرف کشاورزان را از دامداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی خریداری کردیم. سیدحسین بزارزاده با اعلام این خبر افزود: یکی از وظایف تعاون روستایی حمایت، هدایت و نظارت بر عملکرد تعاونی های بخش کشاورزی است که در این رابطه با حمایت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در زمینه بازرگانی و ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی در سال گذشته حدود 5500 تن از اقلام مازاد مصرف شهرستان و کشاورزان را از دامداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی خریداری کردیم. وی با بیان اینکه بیشتر این محصولات شیر و خیار سبز است افزود: خوشبختانه از اواخر سال گذشته تاکنون و با شتاب بیشتری در سال جدید بحث خرید، توزیع و فروش محصولات گلخانه ای را در شهرستان راه اندازی کردیم که بیشتر این محصولات به کشورهای حوزه خلیج فارس، سوریه و روسیه صادر می شود. بزار زاده تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که سازمان تعاون روستای بحث خرید و توزیع محصولات تضمینی هست که در سال گذشته 120 تن سیب زمینی و پیاز از کشاورزان خریداری شد. وی افزود: تشکلها و تعاونهای روستایی شهرستان در سال گذشته 2250 تن انواع کودهای شیمیایی را خریداری و بین کشاورزان توزیع کرد. وی گفت: در بخش توزیع مواد سوختی در سال گذشته 657 هزار لیتر بین روستاییان توزیع کردیم.  
رئیس اداره تعاون روستایی مهریز: 5500 تن اقلام مازاد مصرف کشاورزان در مهریز خریداری شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس تعاون روستایی مهریز گفت :در سال گذشته 5500 تن از اقلام مازاد مصرف کشاورزان را از دامداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی خریداری کردیم.
سیدحسین بزارزاده با اعلام این خبر افزود: یکی از وظایف تعاون روستایی حمایت، هدایت و نظارت بر عملکرد تعاونی های بخش کشاورزی است
که در این رابطه با حمایت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در زمینه بازرگانی و ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی در سال گذشته حدود 5500 تن از اقلام مازاد مصرف شهرستان و کشاورزان را از دامداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی خریداری کردیم.
وی با بیان اینکه بیشتر این محصولات شیر و خیار سبز است افزود: خوشبختانه از اواخر سال گذشته تاکنون و با شتاب بیشتری در سال جدید بحث خرید، توزیع و فروش محصولات گلخانه ای را در شهرستان راه اندازی کردیم که بیشتر این محصولات به کشورهای حوزه خلیج فارس، سوریه و روسیه صادر می شود.
بزار زاده تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که سازمان تعاون روستای بحث خرید و توزیع محصولات تضمینی هست که در سال گذشته 120 تن سیب زمینی و پیاز از کشاورزان خریداری شد.
وی افزود: تشکلها و تعاونهای روستایی شهرستان در سال گذشته 2250 تن انواع کودهای شیمیایی را خریداری و بین کشاورزان توزیع کرد.
وی گفت: در بخش توزیع مواد سوختی در سال گذشته 657 هزار لیتر بین روستاییان توزیع کردیم.

 

آدرس کوتاه :