رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان : افزايش 30 درصدي فروش املاك تمليكي در استان يزد نسبت به سال گذشته

رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان : افزايش 30 درصدي فروش املاك تمليكي در استان يزد نسبت به سال گذشته


در كميته مبارزه با قاچاق کالا و ارز كه با حضور كياني مقدم فرماندار مهريز تشكيل شد رئيس سازمان جمع آوري و فروش املاك تمليكي استان يزد از افزايش 30 درصدي فروش املاك تمليكي در استان يزد نسبت به سال گذشته خبر داد.
رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان : افزايش 30 درصدي فروش املاك تمليكي در استان يزد نسبت به سال گذشته

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، جلسه ي كميته مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهريز با حضور كياني مقدم فرماندار مهريز این شهرستان از سوي  برگزار شد.
در اين جلسه اعضا به بررسي راه كارها و عوامل پيشگيري در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز بحث و بررسي شد.
ضمنا منصور طالبي رئيس سازمان جمع آوري و فروش املاك تمليكي استان يزد در گزارشي از افزايش 30 درصدي فروش املاك تمليكي در استان يزد نسبت به سال گذشته خبر و گفت: آمار فروش كالاهاي قاچاقي طي 11 ماه گذشته بالغ بر 2ميليارد و 511 ميليون و 500 هزار تومان با قريب به 30 درصد افزايش نسبت به سال گذشته بوده است.
طالبي همچنين از انهدام كالاهاي قاچاق غيربهداشتي با ارزش قريب به 50 ميليارد تومان با وزن تقريبي 14 تن در ماه گذشته با حضور نمايندگان دستگاه هاي مسئول در استان يزد خبر داد.

آدرس کوتاه :